Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksiä 13.10.2020

14.10.2020

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta päätti kokouksessaan 13.10.2020 asiat esityslistalla olevien päätösehdotusten mukaisesti seuraavin poikkeuksin:

§ 123: Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen äänin 8-3, (yksi tyhjä), ettei maksutonta yhden tunnin pysäköintiä oteta uudelleen käyttöön Mikkelin keskustassa. Kielteistä päätöstä esitti Jaakko Väänänen perustelunaan se, että 75.000 euron tulojen menetystä vastaava säästö olisi osoitettava jostain. Jaana Strandman kannatti Väänäsen esitystä.

§ 124: Talousarvioesitykseen lisättiin Jaana Vartiaisen esityksestä yksimielisesti Ristiinan tekonurmen suunnittelumääräraha 30.000 euroa vuodelle 2023 ja rakentamismääräraha 400.000 euroa vuodelle 2024. Tulopuolelle kentästä kirjataan molemmille vuosille 50.000 euroa.

Kerttu Hakalan esityksestä Kalevankankaan tekolumi- ja rullasuksiradan suunnitelman nimi muutettiin yksimielisesti Kalevankankaan liikkumisen reittisuunnitelmaksi, joka vastaa paremmin alueen monipuolista käyttöä.

Vesa Himasen esitys Ristiinan sisäliikuntatilan suunnittelumäärärahaksi vuodelle 2022 (250.000 euroa) ja rakentamismäärärahaksi vuodelle 2024 (4 miljoonaa euroa) ei saanut kannatusta ja raukesi.

Jaakko Väänäsen esitys rakennusvalvonnan kiinteistöveroprojektin lopettamisesta ja siihen varattujen määrärahojen poistamisesta ei saanut kannatusta ja raukesi.