Kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen tukea 12 kaupungille – Mikkeli mukana

07.02.2020

Artikkelin kuva

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myönsi tukea yhteensä kahdelletoista kävelyä ja pyöräilyä edistävälle hankkeelle 3,5 miljoonaa euroa. Valituilla hankkeilla kävelystä ja pyöräilystä tehdään entistä turvallisempaa, houkuttelevampaa ja sujuvampaa. Myös Mikkeli saa osuutensa.

Tuilla tavoitellaan 30 prosentin kasvua kävelyn ja pyöräilyn matkamääriin vuoteen 2030 mennessä. Rahoitus on osa liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2018 julkaistun Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman toteutusta. 

Mukana monenlaisia hankkeita eri puolilta Suomea

Hakukriteerit täyttivät Mikkelin lisäksi parhaiten Joensuun, Jyväskylän, Kangasalan, Kempeleen, Kuopion, Lappeenrannan, Limingan, Oulun, Sipoon, Tampereen ja Vihdin hankkeet. Ne on tarkoitus toteuttaa viimeistään vuoden 2021 aikana.

Valittuja hankkeita yhdistää kävelyn ja pyöräilyn sujuvoittaminen ja turvallisuuden kohentaminen. Lisäksi muutamassa hankkeessa parannetaan pyörien liityntäpysäköintiä.

Runkolukittavia telineitä sekä huoltopiste

Pyöräpysäköintiä kehittävissä hankkeissa vaihdetaan muun muassa vanhoja telineitä runkolukittaviin telineisiin, rakennetaan pysäköintipalveluita, kehitetään koululaisten ja joukkoliikenteen käyttäjien pyöräpysäköintiä. Mikkelin hankkeena on hankkia runkolukittavia pyörätelineitä kaupungin keskustaan. Lisäksi suunnitelmaan kuuluu pyörien huoltopiste automaattisella pumpulla. Kustannuarvio hankkeelle uusine telineineen ja asennuksineen on 20 000 euroa (+ alv 24 %), josta puolet maksetaan valtion avustuksella.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on tehdä pyöräpysäköinnistä turvallisempaa. Pyörävarkauksia tapahtuu Mikkelissä runsaasti kantakaupungin alueella. Kaupunkilaiset ovat palautteissaan toivoneet runkolukittavia telineitä. Jotta pysäköityjen pyörien varkauksia voidaan vähentää, on pyörä saatava rungostaan lukittua kiinteään telineeseen.