Kehitysyhtiö Mikseillä positiivinen imago – selvityksessä nousi esiin työ yritysten hyväksi

19.12.2017

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n imagoa selvitettiin tuoreessa kyselytutkimuksessa. Selvityksen mukaan kehitysyhtiöön liitetyt mielikuvat ovat positiivisia tai neutraaleja, ja yhtiö tunnetaan parhaiten työstään yritysten hyväksi.

Imagoselvitys tehtiin opiskelijayhteistyönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa. Kysely toteutettiin ammattikorkeakoulun projektimessuilla sekä kauppakeskus Stellan ja Prisman aulatiloissa. Siihen vastasi kaikkiaan 97 henkilöä, joista noin 40 % oli opiskelijoita. Vastaajia pyydettiin kertomaan muutamalla sanalla mielikuvista, joita Mikkelin kehitysyhtiö Miksei heissä herättää. Vastauksia tähän kysymykseen saatiin 85 henkilöltä. Mielikuvissa painottuivat positiiviset arviot, joita mainittiin 47 vastauksessa. 36 vastaajalla oli neutraali mielikuva Mikseistä, ja vain kahdella negatiivinen.

Mielikuvissa nousi esiin muun muassa työ alueen yritysten hyväksi. Kehitysyhtiön koettiin tarjoavan monipuolisia palveluita yrittäjille, edistävän yritysten toimintaa sekä auttavan aloittavia yrityksiä. Yhtiötä pidettiin myös luotettavana hankekumppanina. Lisäksi vastauksissa mainittiin muun muassa innovatiivisuus, dynaamisuus, innostavuus ja kehittävä ote.

– Mielikuvat ovat kyselyn mukaan varsin positiivisia siihen nähden, että kehitysyhtiömme syntyi vasta kaksi vuotta sitten Miktechin ja Misetin fuusion seurauksena. Tulos kertoo siitä, että olemme onnistuneet tiedottamisessa ja uuden kehitysyhtiön brändäämisessä. Panostamme jatkossakin niin näkyvyyteen kuin siihen, että alueemme yritysten osaaminen tunnettaisiin sekä Etelä-Savossa että maakunnan ulkopuolella, toteaa toimitusjohtaja Juha Kauppinen.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy luo työtä mikkeliläisille tukemalla yritysten kehitystä, kasvua ja vientiä. Miksei palvelee yrittäjiä liiketoimintasuunnitelman laatimisvaiheesta alkaen, kaikissa kehitysvaiheissa. Asiantuntijat auttavat yrityksiä sijoittumaan, löytämään työvoimaa, kehittämään liiketoimintaa sekä luomaan kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Mikkelin kaupunki omistaa kehitysyhtiöstä yli 80 prosenttia.

Lisätietoja: www.mikseimikkeli.fi