Kohonneita arseenipitoisuuksia porakaivoissa Hirvensalmen taajaman eteläpuolella

18.01.2019

Artikkelin kuva

Mikkelin seudulla voi olla alueita, joissa arseeniarvot ovat koholla. Viimeksi on havaittu marras–joulukuussa kohonneita arseenipitoisuuksia Hirvensalmen taajaman eteläpuolella, Hornborgin ja Haukonmäen alueen ympäristössä olevissa porakaivoissa. Kohonneita pitoisuuksia ei havaittu alueen kaikissa kaivoissa.

Veden laadun selvittäminen vaatii aina kaivokohtaista tutkimista. Ely-keskus ja Mikkelin seudun ympäristöpalvelut selvittävät hankerahoituksen saamista kaivovesien kannalta ongelmallisten alueiden selvittämiseksi.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut muistuttaa oman kaivon talousveden laadun ja käyttökelpoisuuden selvittämisen tärkeydestä. Talousveden laatu on aina syytä selvittää ennen kaivoveden käyttöönottoa ja jatkossakin säännöllisin välein. Kaivoveteen voi muun muassa liueta maaperässä luonnostaan esiintyviä, terveydelle haitallisia kemiallisia aineita.

Rengaskaivot

Uudesta rengaskaivosta suosittelemme tutkimaan ainakin seuraavat asiat:

  • mikrobiologinen laatu
  • nitraatti, mangaani, pH, rauta, humus (CODMn)
  • fluoridi rapakivialueilla

Porakaivot

Uudesta porakaivosta on lisäksi erittäin tärkeä tutkituttaa seuraavat parametrit:

  • radon ja uraani
  • arseeni

Jatkossa kaivoveden laatu kannattaa tutkituttaa noin kolmen vuoden välein.

Useimpien parametrien toteamiseksi tarvitaan aina laboratoriotutkimus. Yksityisten talousvesikaivojen tutkimuksista vastaa kaivon omistaja. Terveystarkastajat antavat ohjeita vesinäytteiden ottamiseksi sekä tarvittaessa ohjeita kaivon puhdistamiseksi tai kunnostamiseksi. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut tukee lapsiperheiden kaivoveden tutkimista siinä vaiheessa, kun perheen äiti on raskaana.

Lisätietoja

Maria Närhinen
ympäristöpalveluiden johtaja
maria.narhinen(at)mikkeli.fi
044 794 4200

Linkki: Tietoa talous- ja uimavedestä Mikkelin kaupungin verkkosivustolla

Mitä on arseeni?

Arseeni (As) esiintyy kallioperässä arseenikiisuna FeAsS (arsenopyriitti). Kyseessä on myrkyllinen ja syöpävaarallinen puolimetalli, jota ei juurikaan keräänny kasveihin tai eläimiin.

Haitallisinta arseeni on +3-arvoisena. Sitä esiintyy yleisesti myös +5-arvoisena, jolloin se ei ole yhtä haitallista. Kaivoveden arseeni on yleensä epäorgaanista +3- tai +5-arvoista. Arseeni esiintyy muun muassa kiillegeissin seuralaisena ja liukenee porakaivon veteen kallioperästä.

Arseenin liukenemiseen vaikuttavat muun muassa kallion ruhjeisuus ja metallien esiintyminen. Rapautuminen edistää liukenemista.