Konserni- ja elinvoimajaosto 7.5.2019

07.05.2019

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto on kutsunut konserniyhteisöjen johtoa kuultavaksi talousarvion 2019 mukaisesti. Tiistaina 7.5. konserni- ja elinvoimajaostolle ajankohtaiskatsauksen esittivät Mikalo Oy, Mikkelin Asumisoikeus Oy ja Mikkelin Opiskelija-asunnot Oy.

Mikkelin kaupunkikonsernin vuoden 2019 konsernipäivät järjestettiin 6.2.2019 ja 18.4.2019. Konserniyhtiöt jaettiin tiivistämisselvityksen toimenpide-esitysten pohjalta neljään ryhmään, jotka työstivät selvityksen pohjalta annettuja ryhmätyöaiheita ja esittelivät työskentelynsä tulokset osana toisen konsernipäivän ohjelmaa. Ryhmätyöt käsittelivät EcoSairila-kehittämisalustaa, asumista ja kiinteistönhallintaa, matkailu- ja tapahtumatoimintaa sekä koulutus ja kasvupalveluita. Konserni- ja elinvoimajaosto arvioi annettujen tehtävänantojen toteutuksen onnistumista ja päätti jatkotoimenpiteistä kunkin ryhmätyöteeman suhteen. Konserni- ja elinvoimajaosto totesi arvioituaan ryhmätöiden onnistumista, että kaikilta osin ryhmätöiden tulokset eivät anna selkeää kuvaa toimenpiteistä tulevaan. Näin ollen jaosto teki ryhmätöiden tulosten perusteella päätöksiä jatkosta.

– Päätimme muun muassa valtuuttaa sivistysjohtaja Virpi Siekkisen kutsumaan Kalevankankaan alueen toimijat yhteen. Tarkoituksena on valmistella toimintamalli, jossa uusi perustettava tai olemassa oleva konserniyhtiö vastaa koko Kalevankankaan liikuntakampuksen kiinteistöjen ja alueiden hoidosta, kommentoi konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja Olli Marjalaakso.

Lisäksi jaosto päätti kutsua Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppisen ja projektipäällikkö Panu Jouhkimon konserni- ja elinvoimajaoston seuraavaan kokoukseen esittelemään vaihtoehtoja EcoSairilan kehittämisalustan jatkokehityksestä. – Eräänä etenemisvaihtoehtona voisi olla Eco-Sairila Business Park Oy:n perustaminen. Yhtiö hoitaisi muun muassa alueen myynnin ja markkinoinnin, yritysten sijoittumispalvelut sekä kehittäisi EcoSairilaa kokonaisuutena, lisää Marjalaakso.

Konsernirakenteen tiivistämisselvityksessä vuonna 2018 konserni- ja elinvoimajaosto on esittänyt, että kaupunkikonsernille laaditaan kiinteistöstrategia. Noin vuotta myöhemmin jaoston elinvoimatyöryhmä on suositellut konsernitason kiinteistöjen hallintaohjelman laatimista. Tätä varten on syytä selvittää ainakin mm. kokonaiskiinteistömäärä ja kiinteistöjen kartoitus kattaen sekä kaupungin että konserniyhteisöjen hallinnoimat kiinteistöt. Työryhmän tulisi myös laatia kokonaiskuva koko konsernin kiinteistöistä sekä niihin liittyvistä tarpeista, riskeistä ja mahdollisuuksista. Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi työryhmän laatimaan konsernin kiinteistöhallintaohjelman, päätti työryhmän työskentelyaikataulusta ja antoi evästyksen työryhmän työskentelyä varten. Nimetyn työryhmän tulee tehdä esitys työskentelyaikataulusta seuraavaan konserni- ja elinvoimajaoston kokoukseen – kuitenkin niin, että työryhmä esittää elokuun 2019 loppuun mennessä toimenpiteet, joilla on vaikutuksia vuoden 2020 talousarvioon.