Konserni- ja elinvoimajaosto aloitti vuoropuhelun konserniyhtiöiden kanssa

12.10.2017

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto aloitti tämän päivän kokouksessaan aktiivisen vuoropuhelun Mikkelin kaupungin ja sen konserniyhtiöiden välillä.

Konserni- ja elinvoimajaosto on kutsunut syksyn aikana konserniyhteisöjen johtoa kuultavaksi talousarvion 2017 mukaisesti. Konserni- ja elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä. Se myös tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle sekä raportoi kaupunginhallitukselle yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä.

Kaikki konserniyhtiöt kuullaan  konserni- ja elinvoimajaoston kokouksissa syksyn 2017 aikana. Tiistain kokouksessa Etelä-Savon Energia Oy:n ajankohtaisia aiheita ja talousarviotavoitteiden toteutumaa selostivat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Heikki Nykänen ja toimitusjohtaja Erkki Karppanen. Metsäsairila Oy:n ajankohtaisista aiheista ja talousarviotavoitteiden toteutumaennusteista jaostolle kertoivat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Olli Miettinen ja toimitusjohtaja Sami Hirvonen.

Seuraavissa kokouksissa toimintaansa konserni- ja elinkeinojaostolle esittelevät lokakuun lopussa Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja Etelä-Savon Koulutus Oy, marraskuussa Mikalo Oy, Mikkelin opiskelija-asunnot Oy, Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy, Kiinteistökehitys Naistinki Oy ja Mikkelin Asumisoikeus Oy. Joulukuussa konserni- ja elinvoimajaostolle katsauksen antavat vielä Mikkelin Jäähalli Oy ja Mikkelin Ravirata Oy.

– Jaosto on päässyt kesän ja alkusyksyn aikana työssään hyvään vauhtiin. Nyt kävimme hyvähenkistä keskustelua ESE Oy:n ja Metsäsairilan edustajien kanssa. Monipuolinen tiedonvaihto on tärkeää kaupungin ja sen omistamien yhtiöiden välillä etenkin nyt, kun kaupungin uutta strategiaa tehdään, kommentoi konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja Olli Marjalaakso.