Konserni- ja elinvoimajaosto esittää uuden Brahentornin asunto-osakeyhtiön perustamista

31.10.2019

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto päätti kokouksessaan 29.10. esittää kaupunginhallitukselle Mikalo Oy:n tytäryhtiön Asunto-osakeyhtiö Brahentornin perustamista.

Suunnitteilla olevassa kiinteistössä tullaan järjestämään Essoten palveluna tehostettua ja tavallista palveluasumista sekä Mikalo Oy:n tiloissa tavallista vuokra-asumista. Tornitalo ja siihen liittyvä rakennuskompleksi sijoittuvat vanhan kasarmialueen viereen Linnanmäelle.

Lisäksi jaosto keskusteli EcoSairila Business Park Oy -nimisen yhtiön perustamisesta. Asia päätettiin viedä uuteen valmisteluun. EcoSairila Business Park Oy:n olisi tarkoitus olla EcoSairilan kehittämisalustaan erikoistunut yhtiö. Keskeinen toiminta-ajatus on yhdistää EcoSairilan liiketoimintaa tukevat palvelut ja tarjota yrityksille synergioita ja kilpailukykyä tuottava toimintaympäristö.

Lisäksi jaosto päätti ohjeistaa Mikkelin Jäähalli Oy:n hallitusta siirtämään yhtiön koko hallinnon, taloushallinnon ja isännöinnin Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n järjestämiksi. Jaosto myös kuuli Etelä-Savon Koulutus Oy:n ja KasvuEsedu Oy:n ajankohtaiset asiat ja Mikkelin Asumisoikeus Oy:n kuulumiset.