Konserni- ja elinvoimajaoston iltakoulussa käsiteltiin elinvoimakysymyksiä

21.08.2018

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto käsitteli tänään iltakoulussaan Mikkelin elinvoimaa koskevia kysymyksiä.

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kävi iltakoulussa läpi kaupunginvaltuustossa maanantaina 20.8. hyväksytyn elinvoimaohjelman. Mikkelin kaupungin elinvoimaohjelmalla edistetään alueen yrittäjyyttä, työllisyyttä, olemassa olevien työpaikkojen säilyttämistä sekä uusien työpaikkojen syntymistä. Elinvoimaohjelman painopisteinä ovat osaaminen ja TKI-toiminta, asiakaslähtöiset yrityspalvelut sekä matkailu, vapaa-ajanasuminen, kulttuuri ja liikunta sekä niihin liittyvä tapahtumatuotanto. Konserni- ja elinvoimajaosto selkeytti iltakoulussaan omia tehtäviään ja rooliaan tässä kokonaisuudessa.

– Konserni- ja elinvoimajaostolla on kaksi merkittävää roolia. Huolehdimme jaostossa, että laaditussa konsernirakenteen tiivistämisselvityksessä sovitut asiat menevät eteenpäin tietyllä aikataululla.  Jaosto toimii tavallaan myös ”elinvoimaohjelman aivoina”, tuomalla uusia ideoita ja konkreettisia tavoitteita kaupunginhallitukselle, kommentoi konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja Olli Marjalaakso.

Konserni- ja elinvoimajaosto syventyi myös työpajaan, jossa tavoitteena oli löytää kunnan elinvoimaisuuden arviointikehikosta Mikkelin nykyiset vahvuudet, kehitettävät osat ja tulevaisuuden vahvuudet. Elinvoimaisuuden arviointikehikko jakautuu kolmeen osa-alueeseen eli resursseihin, vuorovaikutukseen ja uuden luomiseen. – Keskustelimme, että miten Mikkelistä tulisi entistä elinvoimaisempi paikka, mitkä olisivat konkreettisia tavoitteita eteenpäin vietäväksi ja mitkä olisivat tärkeimmät sidosryhmät, kommentoi konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja Olli Marjalaakso.  ­