Konserni- ja elinvoimajaoston kokous 6.2.

06.02.2018

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaoston kokous 6.2.2018.

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto jatkoi tiistaina konserniyhtiöiden kuulemista talousarvion 2017 mukaisesti. Mikkelin Jäähalli Oy:n ajankohtaisia aiheita ja talousarviotavoitteiden toteutumaa selostivat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Elina Hölttä ja toimitusjohtaja Anssi Kaipainen.

Konserni- ja elinvoimajaosto sai kokouksessaan myös selostuksen elinvoimaohjelman valmistelutilanteesta. Osana Mikkelin kaupungin strategiatyötä aloitettiin tammikuussa 2018 strategisten ohjelmien valmistelu. Ohjelmat ovat Hyvän elämän ohjelma, Kestävän kasvun ohjelma sekä Elinvoimaohjelma. Strategisissa ohjelmissa pääpaino on konkreettisen tekemisen kuvaamisessa sekä kyseisen ohjelman toiminnan arvioinnissa ja mittaamisessa.

Oleellinen osa elinvoimaohjelman työtä on kuvata Saimaa Geopark – matkailun kehittämisalusta sekä EcoSairila- , Memory Campus- ja Kalevankankaan hyvinvointikampus –kehittämisalustat. Elinvoimaohjelman sisällä valmistellaan myös matkailun ja vapaa-ajanohjelmaa, jonka tarkoituksena on korostaa matkailun kehittämisen ja kasvun tärkeyttä osana Mikkelin kaupungin menestymistä.

Elinvoimaohjelman painopisteet
1. Osaaminen ja TKI-toiminta
-Kehittämisalustat (esim. EcoSairila, Memory Campus, Saimaa Geopark, Kalevankangas)
-Yritysten tarpeista lähtevä koulutus
-Korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyö / TKI-toiminnan kehittämisalustat: XAMK, MUC, HY, LUT, Esedu yms. yhteistyötahot

2.Asiakaslähtöiset yrityspalvelut
-Sujuvat sijoittautumispalvelut, joustava ja ennakoiva kaavoitus
-Laadukkaat neuvonta- ja kehittämispalvelut sekä yhteistyöverkostot yrityksille elinkaaren eri vaiheisiin

3. Matkailu, vapaa-ajanasuminen, kulttuuri ja liikunta sekä niihin liittyvä tapahtumatuotanto
-Matkailun ympärivuotinen kasvu ja pitkäjänteinen kehittäminen
-Omat investoinnit matkailullisesti merkittäviin kohteisiin ja reitteihin sekä invest-in -Mikkelin vahvuuksien täysimääräinen hyödyntäminen ja brändin rakentaminen
-Tapahtumat

-Elinvoimaohjelman painopisteet ovat hyviä lähtökohtia Mikkelin kaupunkimarkkinointiin jalostettavaksi. Tarkoituksena on myös, että elinvoimaohjelman laaja työryhmä jatkaa huhtikuun jälkeen työskentelyään yhdessä konsernin sisällä. Tämä on yksi tapa tiivistää konsernin eri osien yhteistyötä, konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja Olli Marjalaakso kommentoi.

Lisätietoja:
konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja Olli Marjalaakso, 045 31 72 651.