Konserni- ja elinvoimajaoston kokous 9.10.

09.10.2018

Biosairila Oy:n toimitusjohtaja Sami Hirvonen ja hallituksen puheenjohtaja Olli Miettinen kertoivat konserni- ja elinvoimajaostolle Biosairilan ajankohtaisista asioista. – Olemme kuulleet huolestuttavia uutisia Biosairilasta. Niiden johdosta halusimme kutsua Samin ja Ollin paikalle. Lähtökohtaisesti kyse on siitä, että emo haluaa pitää huolta tyttärestään, kommentoi konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja Olli Marjalaakso.

Yrityksen siemen- ja kasvuvaiheen oman pääoman ehdoilla saatavan rahoituksen puute on keskeinen este ja hidaste uusien ja kasvavien yritysten käynnistämiselle, kehittymiselle, kasvulle ja kansainvälistymiselle. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy on selvittänyt mahdollisuuksia uuden rahastomallin toteutustavasta siemen- ja kasvuvaiheen yritysten rahoituksen lisäämiseksi Etelä-Savon alueelle. Esiselvitys konkretisoi, miten uusi rahasto voitaisiin Etelä-Savon alueella toteuttaa. Konserni- ja elinvoimajaostolle asiaa esitteli Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kehityspäällikkö Marjo Niittuaho-Nastolin. Jaosto totesi esittelyn jälkeen, että kasvurahastoselvitys on linjassa muiden elinvoimatoimien kanssa. Konserni- ja elinvoimajaosto odottaa asiasta jatkotoimia ja esityksiä.  – Tämä selvitys  on erittäin merkittävä avaus Mikseiltä. Kaikki mahdolliset kasvun polut on koluttava, jotta meillä olisi lapsia uusiin päiväkoteihin ja kouluihin, lasten vanhemmille töitä, yritykset kasvaisivat ja työllistäisivät ja jotta koko kaupunki voisi paremmin, iloitsee konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja Olli Marjalaakso. – Mahdollinen kasvurahasto hyödyttäisi kaikkia mikkeliläisiä.

Mikkelin kaupunginvaltuusto on päättänyt kaupungin omistajapoliittisista linjauksista 20.2.2017. Nyt linjausten osalta tulisi selvittää linjausten päivitystarve, päivitystapa ja aikataulu. Konserni- ja elinvoimajaosto kävi asiasta keskustelun jatkovalmistelua varten ja päätti perustaa työryhmän, johon nimettiin Armi Salo-Oksa, Arto Seppälä ja vastuuhenkilöksi Markku Kakriainen. Työryhmälle asetettiin aikatauluksi työn valmistuminen tammikuun 2019 loppuun mennessä.

Mikkelin kaupunkistrategian 2018–2021 yhtenä strategisena ohjelmana on elinvoimaohjelma. Kaupunginjohtaja selosti konserni- ja elinvoimajaostolle elinvoimaohjelman tämän hetkisen tilanteen ja suunnitelmat elinvoimaohjelman jatkokehitykseen liittyen. Konserni- ja elinvoimajaosto päätti perustaa jatkovalmistelua varten työryhmän, johon nimettiin vastuuhenkilöksi Olli Marjalaakso ja hänen lisäkseen Raimo Heinänen, Outi Kauria, Ulla Leskinen, Jenni Tissari ja Jukka Saikkonen. Työryhmälle asetettiin aikatauluksi työn valmistuminen 7.12.2018 mennessä.