Koronarajoitukset ja vaikutukset palveluihin Mikkelissä – Päivitetty 6.5.2021

26.01.2021

Artikkelin kuva

Päivitetty 6.5.2021

Alle on koottu Mikkelin kaupungin koronarajoitukset sekä vaikutukset kaupungin palveluihin. Tätä tiedotetta päivitetään aina, kun rajoituksiin ja suosituksiin tulee muutoksia.

Kaupunki tukeutuu päätöksissään Essoten antamiin linjauksiin, noudattaen valtakunnallisia ohjeistuksia. Pandemiatilanteesta ja kansallisista ohjeista johtuen nopeatkin muutokset ovat mahdollisia.

Essoten alue on epidemian perustasolla. Itä-Suomen aluehallintovirasto on määritellyt uudeksi yleisötilaisuuksien maksimihenkilömääräksi 50 henkilöä. Päätös on voimassa ajalla 3.5.2021 – 31.5.2021.

Kaupungin liikuntapaikat ja harrastustoiminta

Ulkoliikuntaa voidaan harrastaa korkeintaan 50 henkilön ryhmissä turvavälit huomioiden.  Sisäliikunnassa tulee huomioida tilan koko. Turvavälit tulee säilyttää lajin luonne kuitenkin huomioiden. Maksimiosallistujamäärä samassa tilassa on 50 henkilöä, silloin kun tilaa ei ole erikseen rajattu eri ryhmille.

Pukuhuoneissa tulee säilyttää turvavälit. Kaupungin tiloissa otetaan joka toinen pukukaappi pois käytöstä ja näin luodaan väljyyttä pukuhuoneisiin. Saunatiloja otetaan käyttöön, mutta niissä maksimiryhmäkoko on 6 henkilöä.

Urheilukilpailut ja -turnaukset ovat mahdollisia. Niissä tulee kuitenkin huomioida maksimihenkilömäärät ja hygieniaohjeistukset.

Mikkelin seutukirjaston toimipisteet

Kirjastoissa tulee huomioida hygienia- ja maskiohjeistukset sekä turvaetäisyydet. Henkilörajoitus tiloissa on 50 henkilöä.

Kaupungin museot

Taidemuseo on avoinna yleisölle. Tiloissa noudatetaan 50 henkilön henkilörajoitusta. Näyttelytiloissa on maskipakko.

Kansalaisopisto

Kansalaisopisto tiedottaa erikseen kurssikohtaisesta tilanteesta.

Kaupungin nuorisotilat

Kaupungin nuorisotilat ovat avoinna 50 henkilön maksimihenkilömäärällä. Tiloissa tulee huomioida hygienia- maskiohjeistukset sekä turvaetäisyydet.

Tapahtumat kaupungin tiloissa

Kaupunki ei järjestä omien toimielimiensä fyysisiä kokouksia tämän toimikauden aikana eli kesäkuun 2021 loppuun saakka.

Kaupunki ja muut toimijat voivat järjestää tapahtumia kaupungin tiloissa huomioiden voimassa olevat henkilömäärä- hygienia-, kasvomaski- ja turvaväliohjeistukset. AVI:n rajoitusten mukaisesti yleisötilaisuuksien maksimiosallistujamäärä on korkeintaan 50 henkilöä sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa. On kuitenkin tärkeää, että yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan ei saa tulla oireisena.

Yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia voidaan järjestää, mikäli yleisö sijoitetaan enintään 50 henkilön erillisiin katsomolohkoihin tai rajattuihin alueisiin. Tuolloin katsomolohkojen tai yleisölle tarkoitettujen rajattujen alueiden välissä on selkeä suojavyöhyke, joka voi koostua esimerkiksi aidatusta 2 metrin välistä tai kiinteistä seinärakenteista. Jokaiseen lohkoon on oltavat omat kulkureitit, tapahtumahenkilökunta sekä palvelut. Palveluilla tässä tarkoitetaan esimerkiksi tarjoiluja ja WC-tiloja.

Rajoitukset koskevat myös päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen järjestämiä juhlia, mikäli tilaisuuteen osallistuu muita kuin henkilökuntaa ja lapsia, oppilaita ja opiskelijoita.

Kaupunki noudattaa toiminnoissaan AVI:n määrittelemää 50 henkilön maksimimäärää ja Essoten antamia turvallisuusohjeita.

Kaupungin asiointipisteet

Kaupungin asiointipisteet palvelevat tavalliseen tapaan. Kaupunki suosittelee käyttämään kasvomaskia asiointipisteissä. Yhdessä kaupungin tilassa voi olla yhtä aikaa paikalla maksimissaan 50 henkilöä. 

Kaupungin kirjaamo

Kaupungintalolla sijaitsevassa kirjaamossa paikan päällä asiointia pyydetään välttämään tilanteissa, joissa asiointi voidaan hoitaa sähköisesti tai puhelimitse. Asiakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti postitse tai sähköisesti, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, pyydetään asiakkaita olemaan yhteydessä kirjaamoon järjestelyjen sopimiseksi. Paikan päällä kirjaamossa suositellaan käytettäväksi kasvomaskia.

Virastotalon Lounashuone

Kaupungin virastotalolla sijaitseva Lounashuone on suljettu 31.5.2021 saakka.

Kaupungin henkilöstön etätyösuositus

Kaupungilla on voimassa etätyösuositus (viisi päivää viikossa) jatkuu 31.5.2021 asti niissä tehtävissä, joissa etätyö on mahdollista.

Maskisuositus kaupunkilaisille kaikissa kohtaamisissa

Mikkelin kaupunki suosittelee kaikkien yli 12-vuotiaiden käyttämään kirurgista kasvomaskia kaikissa kohtaamisissa kodin ulkopuolella sekä joukkoliikenteessä. Maskien lisäksi kaupunki muistuttaa käyttämään kahden metrin turvavälejä ja huolehtimaan käsihygieniasta.

Kaupungin työntekijöiden tulee käyttää kasvomaskeja kaikissa niissä työtehtävissä, joissa samassa tilassa on enemmän kuin yksi henkilö. Tämä koskee myös koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstöä. Maskia tulee käyttää työyksiköissä, vaikka olisi saanut koronarokotteen.

Kaupungin tiloihin maksimissaan 50 henkilöä kerralla

Yhdessä kaupungin tilassa voi olla yhtä aikaa paikalla maksimissaan 50 henkilöä. Turvaetäisyyksistä, hygienia- ja maskiohjeistuksista tulee kuitenkin edelleen huolehtia.

Päivitetty 6.5.2021