KulttuuriKannustin myönnettiin ILLUMIO-valotapahtumalle

23.02.2018

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta myönsi 21.2. kokouksessaan 5 000 euron KulttuuriKannustimen Elisa Hillgenille työryhmineen ILLUMIO-valotapahtuman järjestämiseen.

Valotapahtumat ovat kaikkialla nouseva trendi. Mikkelissä aiemmin toteutetut pienimuotoisemmat tapahtumat ovat saaneet väkeä paljon liikkeelle. Näin laajamittaista valotapahtumaa ei Mikkelin alueella ole aiemmin toteutettu, joten tapahtuma sisältää myös uutuusarvon. Tavoite heti ensimmäiselle tapahtumalle on asetettu korkealle, mutta näyttäytyy suunnitelmissa muun muassa kävijäodotusten osalta realistisena.

ILLUMIO-valotapahtuma 12. – 13.10.2018 kattaa laajan kohdeyleisön, sitoo toteutukseen niin oppilaitoksia kuin muitakin alueen toimijoita, pitää sisällään myös yleisöä osallistavia teoksia ja edustaa kulttuuria, jonka pariin on matala kynnys astua. Valotapahtuma hyödyntää kaupunkitilaa laajasti, satamasta torin ja Kirkkopuiston kautta aina Naisvuorelle saakka. Osa teoksista näkyy myös ohikulkuliikenteelle. Kaupungin strategiaan tapahtuma linkittyy monilta osin; uudet tapahtumat rakentavat elinvoimaista kaupunkia, helposti saavutettava kulttuuri ruokkii puolestaan aktiivista ja hyvinvoivaa arkea ja luo yhteisöllisyyttä.

KulttuuriKannustimella etsitään vuosittain tuoreita ideoita, uudenlaisia toimintatapoja tai kohteita, jotka kaipaavat kehittämistä. Taustalla on ajatus monipuolisten kulttuuriympäristöjen edistämisestä kaupungissa, pyrkimyksestä luomaan uudenlaista otetta kulttuuriin ja taiteeseen sekä entistä monipuolisempien kulttuurimahdollisuuksien tarjoamisesta. KulttuuriKannustin jalkauttaa kaupungin strategiaa käytännön tasolle, sillä ehdotettavan idean on jollain tapaa nojattava kaupungin strategiaan.

Vuoden 2018 KulttuuriKannustin-hakemuksia tuli määräaikaan mennessä viisi kappaletta. Kaikki ehdotuksista olivat toteutuskelpoisia ja niitä pyritään mahdollisuuksien mukaan edistämään muiden yhteistyöväylien kautta.