Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan kaivataan kommentteja

29.08.2019

Artikkelin kuva

Kuka tahansa voi nyt kommentoida 3.9. asti Mikkelin kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman luonnosta. Kyseessä on lakisääteinen suunnitelma, joka on laadittu yhteistyössä Essoten ja monialaisten verkostojen kanssa. Osa verkostoista työstää suunnitelman osalta omia osuuksiaan vielä elokuun aikana.

Suunnitelma rakentuu Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ympärille. Etelä-Savon suunnitelma on hyväksytty huhtikuussa 2019. Mikkeli noudattaa Etelä-Savon suunnitelmaa sekä tekee suunnitelmaan kuntakohtaisia täydennyksiä. Täydennykset koskevat Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointia koskevaa indikaattoritietoa, opiskeluhuoltopalvelujen järjestämistä sekä suunnitelman arviointia. Keskeinen osa Mikkelin täydennystä on liitteenä oleva tavoite- ja toimenpidesuunnitelma, joka kattaa laajasti eri toimijoiden vastuita liittyen lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvinvoinnin edistämiseen. Liitteen toimenpiteet kattavat laajasti monia toimijoita, muun muassa järjestöjä, eivätkä kaikki ole vielä olleet mukana tavoitteiden laadinnassa. Järjestöt ja muut tahot voivat tehdä ehdotuksia lisäyksistä ja muutoksista suunnitelmaan oman toimintansa osalta kommentointikierroksen aikana.

Kommentteja ja muutosehdotuksia Mikkelin täydennyksiin pyydetään sähköisesti oheisen kyselyn kautta 3.9. mennessä. Sen jälkeen suunnitelmaa ja toimenpiteitä viilataan saadun palautteen pohjalta ja suunnitelma viedään poliittiseen päätöksentekoon.

Sähköinen kysely on avoin kaikille yhteistyökumppaneille ja mikkeliläisille. Kyselyyn toivotaan vastattavan erityisesti tiimeinä tai ryhminä, mutta vastata voi myös yksittäisenä henkilönä. Lausuntoa pyydetään erityisesti seuraavilta tahoilta Mikkelin alueella:

  • Mikkelin kaupunki
  • Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
  • Suomen Nuoriso-opisto
  • Essote
  • Ohjaamo Olkkari
  • Seurakunnat
  • Lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa työskentelevät järjestöt
  • Itä-Suomen poliisilaitos/Ankkuri-ryhmä.

Lisätietoja suunnitelmaluonnoksesta antaa Mikkelin kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen kehittämispäällikkö Aila Marjamaa, p. 040 129 4522, aila.marjamaa(at)mikkeli.fi.