Lasten päivystyskäynnit helpottuvat Mikkelissä

09.01.2018

Lasten päivystyskäynnit saavat helpotusta Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä (Essote). Seurantaa vaativat lapset pääsevät jatkossa omiin odotustiloihin Mikkelin keskussairaalan monitoimijapäivystyksessä. Lasten hoidon tarpeen arvioinnin tekevät lastentauteihin perehtyneet sairaanhoitajat.

Lapsipotilaita tutkivat ja hoitavat päivystyksessä yleislääkärit, lastenlääkärit tai kirurgit.

– Hoitava lääkäri valikoituu lapsen tulosyyn ja sen vakavuuden perusteella. Perheille tarjotaan laadukkaampi ja nopeampi palvelu ja mahdollisuus odottamiseen rauhallisissa ja lapsiystävällisissä tiloissa, kertoo lastentautien ylilääkäri Lotta Mäkelä.

Lapsiperheiden tukena monitoimijapäivystyksessä toimivat myös sosiaali- ja kriisipäivystys sekä mielenterveys- ja päihdepäivystys. Essoten päivystys toimii kokonaisuudessaan vielä Mikkelin keskussairaalan suuren rakentamis- ja toiminnan kehitysprojektin ESPER-hankkeen aikana väistötiloissa ainakin vuoteen 2019 saakka.

– Päivystyksen kehittämisessä niin toiminnan kuin tilojenkin suhteen on tehty tiivistä yhteistyötä lasten ja perheiden kanssa. Tällä pystytään takaamaan se, että toiminta vastaa perheiden toiveisiin ja tarpeisiin, kertoo päivystyksen ylilääkäri Santeri Seppälä.

Lastenpäivystyksen kehittäminen on tehty yhdessä Essoten ja Etelä-Savon lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) yhteistyönä.

Lastenpäivystys toimii ympärivuorokautisesti ja yhteyden saa seuraavista numeroista:

Ensineuvo
015 211 411
ma – pe klo 7 – 21, la – su ja pyhät klo 7 – 15

Päivystys
015 225 588
ma – pe klo 21 – 7, la – su ja pyhät klo 15 – 7

Tiedustelut: 015 351 2300 (ei hoidon tarpeen arviointia)

Sosiaali- ja kriisipäivystys
044 794 2394