Liikenne kiertotielle Pieksämäentien lähellä siltatyön vuoksi

01.02.2019

Artikkelin kuva

Mikkelin Tuppuralan ja Kinnarin ramppien välisellä alueella, Pieksämäentien liittymän läheisyydessä ohjataan liikenne kiertotielle viikolla 6 (4.2. alkava viikko).

Kinnarin risteyssiltatyö (S4) vaikuttaa liikenteeseen elokuulle 2019 saakka. Sillan telineissä on ajoneuvoliikenteelle kulkuaukko, joka on leveydeltään 7,5 metriä ja korkeudeltaan 4,4 metriä. Nopeusrajoitus alueella on 50 km/h. Kiertotie on asfaltoitu, mutta siinä ei ole kaistamaalauksia. Liikenteenohjaus toteutetaan sulku- ja varoituslaitteilla. Työmaa merkitään tietyömerkinnöillä lohkon molemmissa päissä ja korkeusrajoitusmerkit (4,4 metriä) ovat valtatiellä ennen kiertotietä. Työmaaliikenne kulkee siltatyön ali omaa reittiään työmaan puolella.

Vt 5 Mikkeli–Juva Itä-Suomen liikenteen sujuvoittajana

Rakenteilla oleva osuus valtatie viidestä Mikkelin ja Juvan Nuutilanmäen välillä on osa Mikkeli–Juva -tiehanketta. Valtatie 5 Tuppuralan ja Nuutilanmäen välillä rakennetaan nelikaistaisena, keskikaiteellisena tienä, jonka liittymät toteutetaan eritasoisina. Tie sijoittuu tällä osuudella pääosin uuteen maastokäytävään ja nykyinen valtatie jää rinnakkaistieksi.

Osuuden Nuutilanmäki–Vehmaa parantamisen tavoitteena on saada myös tästä tiejaksosta mahdollisimman suurelta osalta yhtä laadukas kuin Mikkeli–Nuutilanmäki. Vt 5 Mikkeli–Juva valmistuu pääosin vuonna 2020.

Kuva: Liikennevirasto