Liikennejärjestelyissä muutoksia Raviradantien alueella

05.01.2017

Mikkelin kaupunki, yhdyskuntatekniikka ja ympäristö rakennuttaa Kalevankankaan alueella Raviradantien, kevyen liikenteen väylän sekä pysäköintialueita. Rakennustyöt muuttavat alueen liikennejärjestelyjä sekä rajoittavat pysäköintialueita ja niiden käyttöä.

 

Poikkeavat liikennejärjestelyt koskevat raviradalle, jäähallille ja jalkapallohallille sekä alueen muihin harrastus- ja liikuntapaikoille suuntautuvaa ajoneuvo- ja kevyttä liikennettä. Rakentaminen rajoittaa osaltaan myös urakka-alueeseen rajautuvaa liikuntareitistöä ja sen käyttöä. Poikkeavat liikennejärjestelyt ovat alueella voimassa rakennustöiden päättymiseen asti, urakan aikataulun mukaisesti 15.7.2017.

Samaan aikaan alueella on myös käynnissä Saimaa Stadiumin rakennustyö.

Kevyen liikenteen muutokset

Alueen kevyen liikenteen yhteyksissä on käytössä työnaikaisia kiertoreittejä.

Mikkelin areenan työn alkamisen vuoksi kevytliikenne on ohjattu rakennetun kevyen liikenteen väylän päästä (Totopolun kohdalta) vanhaa Raviradantien linjaa jäähallin suuntaan. Aidattu reitti on opastettu maastossa.

Liikuntareitistön muutokset

Liikuntareitistöllä ei ole työmaiden vuoksi käytössä kiertoreittejä tai muita muutoksia.

Ajoneuvoliikenteen muutokset

Raviradantiellä, työmaa-alueella on ajoneuvoliikenteen nopeus laskettu 30 km/h. Rajoitus koskee Raviradantietä pysäköintialue P2:n kohdalta pohjoiseen ja ajoyhteyttä tallialueelle sekä työnaikaisia kiertoteitä.

Jäähallille, raviradalle ja kuplahallille on järjestetty työnaikainen kiertotie työn alla olevan P1 pysäköintialueen läpi, reitti on opastettu ja viitoitettu maastossa.

Liikennejärjestelyissä saattaa olla tapahtumien aikana (mm. jääkiekkoliigan pelit) poikkeavia järjestelyjä. Nämä toteutetaan erillisillä opastuksilla ja liikenteenohjaajilla.

Pysäköintialueiden muutokset

Saimaa Stadiumin työmaa-alue laajenee 2.1.2017 alkaen jäähallin edustalle, tästä johtuen jäähallin edustan pysäköintialue on kokonaisuudessaan poissa käytössä.

Jäähallin takana sijaitseva raviradan tallialue on käytettävissä pysäköintiin tapahtumien sekä kuplahallin ja harjoitusjäähallin päiväkäytön aikana.

Rakennetut uudet pysäköintialueet Eteläparkki ja P2 ovat käytössä. Pysäköintialue P3:lla ei ole toistaiseksi talvikunnossapitoa.