Liikenneturvallisuussuunnitelman laadinta on käynnissä seudun kunnissa

10.06.2019

Artikkelin kuva

Liikenneturvallisuussuunnitelman laadinta on parhaillaan käynnissä kaikissa Mikkelin seudun kunnissa.

Osana paikallisten ongelmien kartoittamista järjestettiin koko seudulla asukaskysely. Kyselyssä kartoitettiin seudun liikenteen vaaranpaikkoja, joita Mikkeliin kaupungin alueelle merkittiin liki 1 000 kappaletta. Esitettyihin vaaranpaikkoihin voi tutustua oheisen linkin kautta.

Seuraavassa työvaiheessa syksyllä 2019 ELY-keskuksen, Mikkelin kaupungin ja konsultin edustajat suunnittelevat parannustoimenpiteitä pahimpiin tunnistettuihin ongelmakohtiin. Suunnitelma valmistuu ja esitettävät toimenpiteet ovat tiedossa vuoden 2019 loppuun mennessä.

Linkki: Kooste kyselyn tuloksista (Mikkeli)