Liikenteen järjestelyt muuttuvat Launialankadun risteyssillan kohdalla

14.09.2018

Launialankadun risteyssillan kohdalla aloitetaan siltojen rakennus- ja parannustyöt. Rakennustyöt vaikuttavat sekä ajoneuvoliikenteen että kevyen liikenteen kulkuun Launialankadulla. Liikennejärjestelyt ovat voimassa maanantaista 17. syyskuuta aina marraskuun loppuun asti.

Risteyssillan kohdalla Launialankadulta suljetaan toinen ajokaista ja liikenne opastetaan kulkemaan yhtä kaistaa pitkin työkohteen ohitse. Launialankadun kevyen liikenteen väylä suljetaan Poronkadulta Raivaajankadulle asti Kuopion puolelta tietä. Tien toisella puolella kevyen liikenteen väylä on normaalisti käytössä.

Launialankadulla risteyssillan kohdalla nopeusrajoitus on 30 kilometriä tunnissa.

Työt alkavat siltapaikan kaivuulla. Marraskuun jälkeen rakennustyöt siirtyvät Launialankadun toiselle puolelle. Risteyssilta saadaan kokonaisuudessaan valmiiksi kesällä 2019.

Siltatyömaa käsittää kaikkiaan kolme siltaa

Launialankadun siltatyömaa käsittää kaikkiaan kolme siltaa: nyt rakennettavan Launialankadun risteyssillan (S2B), nykyisen Launialankadun risteyssillan (S2A) ja kevyen liikenteen sillan (S2C).

Sekä kevyen liikenteen sillan rakennustyöt (S2C) että nykyisen risteyssillan (S2A) rakennus- ja parannustyöt aloitetaan kesällä 2019. Nämä sillat aukeavat liikenteelle arviolta kesään 2020 mennessä.

Karttalinkki

Valtatie 5 Tuppuralan ja Nuutilanmäen välillä rakennetaan nelikaistaisena, keskikaiteellisena tienä, jonka liittymät toteutetaan eritasoliittyminä. Tie sijoittuu tällä osuudella pääosin uuteen maastokäytävään ja nykyinen valtatie jää rinnakkaistieksi. Nuutilanmäki–Juva-osuuden muutossuunnittelu aloitettiin syksyllä 2017 ja osuuden rakennustyöt alkavat vuoden 2019 aikana. Osuuden Nuutilanmäki–Vehmaa parantamisen tavoitteena on saada myös tästä tiejaksosta suurelta osalta yhtä laadukas kuin Mikkeli–Nuutilanmäki. Vt 5 Mikkeli–Juva valmistuu pääosin vuonna 2020.

Kuva: Liikennevirasto