Maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui 19.10.

20.10.2017

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui Mikkelissä 19.10. Ryhmä käsitteli maakuntauudistuksen etenemistä Etelä-Savossa sekä syksyn toimeksiantoa.

Valmistelutyöryhmälle asetettiin syyskuussa tehtäväksi arvioida ryhmän työskentelyn intensiteettiä ja jatkotavoitteita, valmisteluresurssin tarpeita työn tueksi ja keskeisimpiä tehtäviä seuraavalle puolelle vuodelle. Ryhmän koostamat arviot ja toiveet esitellään johtoryhmälle marraskuun alussa.

Arviointiin kuuluu muun muun muassa

– perustettavan maakunnan liikelaitoksen suhde ympäristöterveydenhuollon toimintoihin
– alkoholihallinnon sijoittuminen maakunnassa
– aluehallintoviraston läänineläinlääkäritoimintojen järjestelyt
– Keski-Savon ympäristötoimen alueen hajoaminen ja henkilöstöresurssien siirtyminen
– resurssitarpeen tarkempi kartoitus
– ehdotus maakunnan tulevasta ympäristöterveydenhuollon organisoitumisesta
– yhteistyöpinnat maakunnan muihin toimintoihin
– tietohallintaohjelmat
– yhteistyön turvaaminen peruskuntiin

Ympäristöterveydenhuollon työryhmä on yksi seitsemästä Etelä-Savon maakuntauudistusta valmistelevasta työryhmästä.

Lisätietoja maakuntauudistuksesta: www.esavo.fi

Maakuntauudistuksen alueelliset nettisivut osoitteessa www.es2019.fi