Mäntyharjun Kinnin kemikaalivuotoa saatu rajattua

17.04.2018

Artikkelin kuva

Mäntyharjun Kinnin kemikaalivuotoa saatu rajattua – kunnostustoimet alkavat vaikuttaa

Mäntyharjun Kinnin onnettomuusalueen lähistössä on tehty erilaisia torjuntatoimia rakentamalla esimerkiksi patoallas sekä hidastamalla virtauksia Kärmelammesta ja Ojantauksenlammesta. Tehdyt torjuntatoimet ovat alkaneet vaikuttaa. Haitta-aineiden kulkeutumista alapuoliseen vesistöön on saatu rajattua. Torjuntatoimet näkyvät kohonneina pitoisuuksina ja haitta-aineiden pidättymisenä Kärmelammessa ja Ojantauksenlammessa. Tämän perusteella voidaan arvioida, että torjuntatoimet ovat oikeansuuntaisia.

Etelä-Savon ELY-keskuksen tiedote