Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon pääurakkasopimus on allekirjoitettu

13.11.2018

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunki allekirjoitti Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon pääurakkasopimuksen Maastorakentajat Oy:n kanssa 13.11.2018.

Mikkelin uuden jätevesipuhdistamon rakentaminen etenee. Vesilaitos ja Maastorakentajat Oy allekirjoittivat urakkasopimuksen hankkeesta tiistaina 13.11. kaupungintalolla. Urakkasopimuksen arvo on noin 32 miljoonaa euroa.

Jätevesipuhdistamo on täysin valmis ja käyttöönotettavissa 2020 lopussa. Kenkäveronniemen nykyinen puhdistamo lakkaa vuoden 2021 aikana.

Puhdistamorakentamisen urakkamuoto on jaettu urakka, jossa nyt sovittuun pääurakkaan sisältyvät muun muassa kaikki rakennuskohteen rakennustekniset työt, koneisto- ja prosessiputkistotyöt, lämpö-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto-, sammutusjärjestelmä- ja rakennusautomaatiotyöt sekä sähkötyöt.
 

Kuvassa Maastorakentajat Oy:n toimitusjohtaja Markku Nissinen, vesiliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Tapani Korhonen sekä vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki.