Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon pääurakoitsijasta hankintapäätös

10.10.2018

Mikkelin vesiliikelaitoksen johtokunta päätti uuden jätevesipuhdistamon pääurakoitsijasta kokouksessaan 9.10. Pääurakoitsija vastaa puhdistamon rakentamisesta ja laitoksen käyttöönotosta.

Urakoitsijan valinta toteutettiin neuvottelumenettelynä, jossa lopullisen tarjouksen jättivät Suomen Maastorakentajat Oy, YIT Rakennus Oy ja SRV Infra Oy. Neuvottelumenettelyssä hyödynnetään erityisesti urakoitsijoiden osaamista ja kokemusta.

Rakennusurakan arvonlisäverottomaksi hinnaksi muodostui 32 870 000 euroa. Hankinta maksetaan vesilaitoksen investointimäärärahoista. Puhdistamohankkeen kokonaishinnaksi arvioidaan muodostuvan 57 – 58 miljoonaa euroa. Näillä päätöksillä laitoksen käyttöönotto tapahtuu loppuvuodesta 2020.

Puhdistamon vesiprosessiksi on aiemmin valittu kalvosuodatusprosessi. Prosessi mahdollistaa jätevesien tehokkaan puhdistamisen muun muassa mikromuovien ja lääkejäämien osalta.  

Vesiliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Tapani Korhonen, toteaa että puhdistamon hankintaprosessi ja päätös oli vaativa, mutta lopputulos vastaa kaupunkistrategian tavoitteita ja on osaltaan rakentamassa EcoSairilan kehittämisalustaa ja sinisen biotalouden yritysvetoista kasvua Mikkelissä.