Mikkeli mukana uudessa pohjavesihankkeessa

01.02.2019

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunki on mukana hankkeessa, jolle on myönnetty 754 000 euroa rahoitusta EU:n raja-alueyhteistyötä tukevasta Kaakkois-Suomi–Venäjä-ohjelmasta.

Hankkeen (Towards higher adaptive capacity in urban water management) tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista pohjavesivarantoihin ja sitä kautta kaupunkien vedenhankintaan.

Hanketta hallinnoi Geologian tutkimuskeskus ja hankkeessa on mukana Mikkelin lisäksi Lahden kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut ja kolme organisaatiota Venäjältä, Pietarin kaupungista. Mikkelin osuus hankkeen budjetista on 107 000 euroa, josta hankerahoitus kattaa 80 prosenttia.

Mikkelissä hankkeen tutkimukset keskittyvät Hanhikankaan pohjavesialueelle. Hanke on alkanut tammikuussa 2019 ja kestää kolme vuotta. Rahoittaja on myöntänyt hankkeelle Good communication award -palkinnon hankkeen valmisteluvaiheen toteutuksesta.