Mikkeli–Nuutilanmäki-urakan työt alkavat alkuvuonna 2018

18.12.2017

Valtatie 5:n parantamistyöt Mikkelin ja Juvan välillä päästään aloittamaan keväällä. Urakoitsijaksi valittiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut Destia Oy.
 
Urakoitsijavalinta koskee Vt 5 Mikkeli–Juva-hankkeen ensimmäistä urakkaa Mikkelin ja Nuutilanmäen välillä. Työ toteutetaan ST-urakkana. Urakka-alue alkaa Mikkelin Tuppuralan eritasoliittymästä ja päättyy Tuhkalan risteyksen eteläpuolelle. Varsinaiset rakennustyöt alkavat huhtikuun alussa ja urakka valmistuu vuonna 2021. Hankintapäätöksellä on 14 vuorokauden valitusaika.
 
Hankkeen tiesuunnitelman muutos on hyväksytty ja puustoa aletaan poistaa Mikkelin päässä jo ennen joulua. Liikennevirasto teki hyväksymispäätöksen osuutta koskevasta tiesuunnitelmasta 8.12. Yksityisten maanomistajien puuston poistosta informoidaan maantietoimituksen aloituskokouksessa tammikuussa.
 
Tielinjalla Mikkelin kaupungin maalla on aloitettu raivaustyöt ja varsinainen puuston poisto Huusharjun alueella alkaa keskiviikkona 20.12.
 
Mikkeli–Juva on avainasemassa Viitostien turvallisuuden ja sujuvuuden kannalta

Valtatie 5 on itäisen Suomen pääväylä, joka palvelee henkilöliikenteen lisäksi alueen talouselämää ja teollisuutta. Yhteensä 37 kilometrin pituinen väylä Mikkelin Tuppuralan ja Juvan Vehmaan yhteysvälillä on vilkasliikenteinen, ja sitä pitkin kulkee päivittäin noin 7800–13 300 ajoneuvoa. Tieosuuden liikennemäärän ennustetaan tulevaisuudessa kasvavan, sillä vuonna 2040 sen arvioidaan olevan noin 10 600–17 900 ajoneuvoa vuorokautta kohden.

Tieosuuden ensisijaisia ongelmia ovat liikenteen sujumattomuus, turvattomuus sekä haitat tien varren asutukselle ja maankäytön kehittämiselle. Yhteysvälillä tapahtuu vuosittain keskimäärin kahdeksan henkilöonnettomuutta.

Liikennetaloudellisesti kannattava hanke

Mikkeli–Nuutilanmäki osuuden kustannukset ovat noin 75 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan Vt 5 Mikkeli–Juva hanke on arvoltaan 121 miljoonaa euroa, josta kuntien rahoitusosuus voimassa olevan suunnitelmien mukaan on yhteensä 6,9 miljoonaa euroa

Hankkeen hyöty-kustannussuhde on 1,82, eli hankkeeseen investoitava raha saadaan tällä kertoimella yhteiskunnalle takaisin sillä saavutettujen hyötyjen kautta lähes kaksinkertaisena.

Kuva: Liikennevirasto