Mikkeliin on suunnitteilla avoin kansalaistoiminnan keskus eli kumppanuustalo

23.02.2018

Idea Mikkeliin perustettavasta kumppanuustalosta on saanut alkunsa jo vuosia sitten ja nyt suunnitelma on saanut kunnolla vauhtia.

Kumppanuustaloa on suunniteltu Hyvinvointikumppanuus Etelä-Savossa -hankkeen hankepäällikkö Maiju Paanasen, hankesuunnittelija Kari Kangaspunnan ja Mikkelin kaupungin yhteistyöllä. Torstaina 22.2. Mikkelin kaupungin virastotalon Lounashuoneella järjestettiin ensimmäinen aiheeseen liittyvä tapaaminen Mikkelin järjestöjen edustajille. Paikalla oli edustajia yli 20 eri järjestöstä.

– Tilaisuuden tarkoituksena oli saada nimenomaan järjestökentältä toiveita siitä, minkälainen Mikkelin kumppanuustalo voisi olla. Osallistujia oli lähes 40 ja saimmekin erittäin monipuolista keskustelua aikaan, kertoo Mikkelin kaupungin elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja Virpi Launonen.

Illan aikana keskusteltiin muun muassa siitä miten järjestöt voisivat hyötyä kumppanuustalosta, minkälainen tilan tulisi olla ja miten talon toiminta tulisi organisoida.

– Keskustelu oli erittäin antoisaa ja saimme paljon hyviä näkökulmia asian jatkokehitykseen. Innokkuutta tällaiseen avoimeen ja yhteiseen kansalaistoiminnan tilaan on paljon, Mikkelin kaupungin osallisuuskoordinaattori Linda Asikainen kertoo.

Torstaisessa tilaisuudessa perustettiin valmisteluryhmä tekemään tarkempaa suunnittelua Mikkelin kumppanuustalosta. Valmisteluryhmä koostuu eri yhdistysten jäsenistä ja Hyvinvointikumppanuus Etelä-Savossa -hankkeen edustajista. Valmisteluryhmää vetää Mikkelin Kansalaisopiston rehtori Matti Laitsaari. Kevään aikana yhdistyksille ja järjestöille järjestetään toinen tilaisuus, jossa käydään yhteisesti läpi valmistelutyön etenemistä ja seuraavia vaiheita.

Mikä on kumppanuustalo?

Kumppanuustalo on avoin kansalaistoiminnan keskus. Kumppanuustalon toimintoihin voi kuulua julkisten palveluiden info ja ohjaus, työllistäminen, järjestötoiminta tai erilaiset työpajat. Kumppanuustalo voi toimia myös työ- ja vapaaehtoistoiminnan keskuksena, järjestöjen ja yhteisen toiminnan toimitilana, kuntalaisten avoimena kohtaamispaikkana sekä erilaisten harrastusryhmien kokoontumispaikkana. Kumppanuustaloja on jo muun muassa Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.