Mikkeliin rakennetaan kaikille avoin pelinkehitysyhteisö

04.10.2018

Hacklab Mikkeli ry lähtee yhdessä Meijän Mikkeli -hankkeen kanssa rakentamaan kaikille avointa pelinkehitysyhteisöä Mikkeliin. Yhteistyö toteutetaan Meijän Mikkeli / Game Lab Mikkeli -hankkeena.

Hanke rakentaa ja tukee yhteisön syntyä, jossa työikäiset mikkeliläiset voivat osallistua ja oppia pelien tekemisestä sekä tutustua erilaisiin pelikulttuureihin. Hanke tarjoaa säännöllisiä ryhmätoimintoja, joissa tutustutaan pelien tekemiseen osallistujien osaaminen sekä tavoitteet huomioiden. Hanke järjestää lisäksi aihepiiriin liittyviä tapahtumia. Toimintaan osallistuminen on maksutonta.

Hankkeen toiminnassa huomioidaan pelaamisen riskit. Pelaamisesta pyritään löytämään positiiviset tekijät ja lisäämään tietoisuutta haitallisten tekijöiden huomioinnista jo ennen kuin ne muodostuvat ongelmiksi. Hanke tarjoaa pelaamisen vastapainoksi mahdollisuuksia kokeilla erilaisia liikuntaharrastuksia sekä säännölliset yhteiset liikuntaryhmät. Liikunnan lisäksi tarkastelun kohteena ovat myös monipuolinen ravitsemus ja riittävä uni.

Hacklab Mikkeli on yhteisö, joka tarjoaa työtilan rakentelusta, teknologiasta ja digitaalisesta taiteesta kiinnostuneille. Työtilassa rakennellaan erilaisia omia tai yhteisiä projekteja, joissa yleensä jollakin tavalla esiintyy moderni teknologia. Osaamisen jakaminen ja yhdessä oppiminen ovat yhteisön tärkeimpiä arvoja. Toimintaan osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä, vaan toiminta pyritään pitämään kaikille avoimena. Osallistujilta ei edellytetä tiettyä tekniikan alan koulutusta, vaan pelkkä kiinnostus aihepiiriä kohtaan riittää.

Game Lab Mikkeli on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Meijän Mikkeli -hanketta, joka on kolmannen sektorin toimijoille suunnattu osallisuushanke. Tavoitteena on luoda mikkeliläisille lisää osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia omassa elinympäristössä sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja kaupunkilaisten aktiivista ja hyvinvointia tukevaa arkea. Hankkeen kautta on myös mahdollisuus rahoittaa osallisuutta lisääviä tapahtumia.

Lue lisää: gamelabmikkeli.fi