Mikkeliläiset kertoivat mielipiteensä alueen liikennekulttuurista

18.11.2020

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunki, Liikenneturva ja Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija -hanke toteuttivat syys-lokakuussa liikennekäyttäytymistä ja liikenteen ilmapiiriä kartoittavan kyselyn.

Kyselyllä kartoitettiin mikkeliläisten toimintaa liikenteessä eri kulkumuodoilla liikuttaessa, muun muassa turvalaitteiden ja -välineiden käytön sekä erilaisten liikenteeseen liittyvien toiminta- ja käyttäytymismallien osalta. Vastaajat saivat myös kertoa niistä paikoista, joissa liikennekäyttäytymisen ongelmat erityisesti korostuvat. Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä yhteensä 275 henkilöä.

LINKKI: KYSELYN TULOKSET

En minä, mutta ne muut…

Liikennekäyttäytymisen erityispiirteitä eri kulkutavoilla liikuttaessa kysyttiin kolmesta eri näkövinkkelistä: miten itse toimin ja miten muut toimivat liikenteessä sekä minkälainen toiminta on erityisen vakavaa. Alla olevaan taulukkoon on koottu näistä eri näkökulmista TOP-kohteet eli kyselyssä eniten vastauksia keränneet ”laiminlyönnit” liikenteessä.
 

Miten itse toimin?

Miten muut toimivat?

 1. Jalankulkijana en käytä liukuesteitä tai pitopohjia-/nastakenkiä talvella kävellessä
 2. Pyöräilijänä en käytä nastarenkaita talvella pyöräillessä
 3. Pyöräilen jalkakäytävällä (vaikka olen yli 12-vuotias)
 4. Jalankulkijana selailen kännykkää liikenteessä ollessa
 5. Autoilijana ajan lievää ylinopeutta

 

 1. Jalankulkijat eivät käytä heijastinta/heijastinliiviä pimeään vuoden aikaan
 2. Autoilijat puhuvat kännykkään ilman hands free -laitetta/bluetooth-kytkentää
 3. Jalankulkijat selailevat kännykkää liikenteessä ollessa
 4. Pyöräilijät eivät käytä pyöräilykypärää
 5. Pyöräilijät ajavat jalkakäytävällä (vaikka ovat yli 12-vuotiaita)

Minkälainen toiminta on erityisen vakavaa?

 1. Jalankulkijat eivät käytä heijastinta/heijastinliiviä pimeään vuoden aikaan
 2. Pyöräilijät eivät käytä ajovaloja pimeällä pyöräillessä
 3. Jalankulkijat selailevat kännykkää ajaessa
 4. Autoilijat ajavat alkoholin/huumeiden vaikutuksen alaisena
 5. Autoilijat ajavat selvää ylinopeutta

Vakavimmiksi rikkeiksi koetaan heijastimien ja pyörävalojen käyttämättömyys, kännykän käyttö liikenteessä erityisesti jalankulkijana sekä autoilijoihin liittyen ylinopeudet ja päihteiden käyttö. Näistä kännykän käyttö ja ylinopeudet löytyivät myös omaan toimintaan liittyvästä TOP-listauksesta.

Tuloksia analysoitiin myös kulkutapakohtaisesti. Jalankulkijoiden osalta keskeisimmät parannusta vaativat asiat näyttävät liittyvän heijastimien käyttöön ja kännykän käyttöön liikenteessä.

Pyöräilijöiden toiminnassa ratkaistavia haasteita ovat etenkin valojen käyttö pimeään ja hämärään aikaan (etu- ja takavalo), pyöräily jalkakäytävillä, pyöräilykypärän käyttö ja väistämissääntöjen osaaminen tienylityskohdissa.

Autoilijoiden osalta ongelmat liittyvät kännykän käyttöön, ylinopeuksiin, vilkun käyttöön ja liian lähellä perässä ajamiseen. Huolta aiheuttaa myös mahdollisesti liikenteessä olevat päihtyneet kuskit.

Vastaajista noin puolet kokee liikenteen ilmapiirin heikentyneen

Kaikista kyselyyn vastanneista noin puolet (46 %) kokee, että liikenteen ilmapiiri Mikkelin alueella on huonontunut. Erityisesti näin kokevat miehet sekä iäkkäämmät vastaajat. Toisaalta ilmapiirin kokee muuttumattomaksi noin puolet vastaajista (48 %). Vastaajista aniharva (6 %) koki, että liikenteen ilmapiirissä olisi tapahtunut muutosta parempaan. Tulos on linjassa Liikenneturvan valtakunnallisten tieliikenteen ilmapiirin kehitystä kartoittavien kyselyiden kanssa.

Liikennekäyttäytymisen haasteet korostuvat keskustan alueella

Kysymykseen paikoista, joissa erityisesti korostuvat liikennekäyttäytymisen haasteet, saatiin reilut 200 vastausta.

Yksittäisistä kohteista selvästi eniten palautetta kirvoitti Otavankadun–Jyväskyläntien (Vt 13) Vanhan Otavantien rakenteilla oleva liikenneympyrä. Työnaikaiset poikkeukselliset ja alati muuttuvat liikennejärjestelyt ja ylipäänsä kiertoliittymissä ajamisen kulttuuri (tiedot ja taidot) koetaan haasteeksi.

Muista kohteista palautetta saatiin erityisesti keskustan alueelta (yleisesti), Porrassalmenkadulta (erityisesti Raatihuoneenkadun ja Tenholankadun risteykset), Maaherrankadulta (Akselin ja Stellan välinen suojatie, Pirttiniemenkadun risteys, Savilahdenkadun risteys), Mikonkadulta (lähinnä Vilhonkadun risteys) ja Savilahdenkadulta.

Mikkelin liikenneturvallisuustyöryhmä käy ongelmakuvaukset vielä tarkemmin läpi ja pohtii voisiko tilannetta parantaa esimerkiksi viestinnällä tai kohteisiin suunnatuilla tempauksilla ja poliisivalvonnalla.