Mikkelin ja Savonlinnan keskussairaaloiden yhteistyö on syventymässä

08.01.2018

Artikkelin kuva

Mikkelin ja Savonlinnan keskussairaaloiden yhteistyötä ryhdytään syventämään entisestään. Samalla valmistaudutaan edelleen maakunta- ja sote-uudistukseen.

Asian valmistelu alkoi, kun keskeiset maakunnallisen soten valmistelijat kokoontuivat Mikkelissä 8. tammikuuta. Tähtäimessä on, että maakunnan kaksi päivystävää keskussairaala jatkavat nykyistä työnjakoa vahvistaen. Muutokseen ajavat vauhdilla nyt voimaan tullut niin sanottu keskittämisasetus ja kesän kynnyksellä päätettävä maakunta- ja sote-uudistus.

– Mikäli emme tekisi yhteistyötä keskussairaaloiden välillä, runsas 1200 kirurgian leikkaustoimenpidettä siirtyisi maakunnasta ja sitä myötä noin yhdeksän miljoonaa euroa. Jos teemme yhteistyötä, siirtymä muualle on runsas 200 toimenpidettä. Siinä on huikea ero ja tämä muodostaa yhteistyölle lähtökohdan, kertoo Essoten johtaja Risto Kortelainen.

Parin sadankin leikkaustoimenpiteen vähennys herättää huolta. Sosterin johtaja Panu Peitsaron ja Kortelaisen tähtäimessä on vähentää ostopalveluja maakunnan ulkopuolelta, mikä takaa työpaikat Etelä-Savossa.

– Meillä ei ole mitään tarkoitusta vähentää henkilökuntaa. Päinvastoin, voimme kenties lisätä ammattilaisten määrää joillakin osa-alueilla, kun saamme ohjattua osan nyt maakunnan ulkopuolelle menevistä toimenpiteistä tänne. Suurimmalla osalla työt jatkuvat varmasti entisellään. Joillekin voi tulla henkilökohtaisella tasolla suuriakin muutoksia ja siirtoja, kun tehtäviä, osaamista ja palvelujen sijaintia on tarkasteltu, Peitsaro sanoo.

Yhteinen liikelaitos vai pelkkä kirurgian yhteistyö?

Panu Peitsaron valmistelun keskeisenä kysymyksenä on, millä tavoin Essoten ja Sosterin palvelut viedään ensi vaiheessa yhteen. Vaihtoehtoina on muodostaa jo vuodelle 2019 yhteinen liikelaitos tai vai aloittaa pelkästään kirurgian laajalla yhteistyöllä, mitä aiempi keskittämisasetus vaatii jo 1.7. mennessä. Mahdollinen yhteisen liikelaitoksen perustaminen on myös riippuvainen sote- ja maakuntalakien hyväksymisestä.

Kysymykseen pyritään Essotessa ja Sosterissa löytämään ratkaisu jo tammi–helmikuussa ja tekemään tarvittavat päätökset kuntayhtymien hallituksissa huhtikuun aikana. Kirurgian laaja yhteistyö vaikuttaa muuhunkin yhteiseen toimintaan, joten yhteinen liikelaitos on vakavassa pohdinnassa.

Mahdollinen liikelaitos ei voi kuitenkaan vielä olla maakunta- ja sote-uudistuksen tarkoittama liikelaitos, koska lait eivät ole voimassa ja eduskunta päättänee niistä vasta kevään aikana.

Professori Haapiainen: Essote ja Sosteri on hyvä yhteistyön malli

Etelä-Savon sote-valmistelijat tapasivat 8.1. sosiaali- ja terveysministeriön syksyllä asettaman erikoissairaanhoidon työnjaon ja päivystyksen kansallisen koordinaatioryhmän jäseniä. Työryhmän tehtävänä on arvioida, seurata ja tukea uudistusta.

Työryhmän asiantuntijajäsenenä toimii mikkeliläislähtöinen professori Reijo Haapiainen, jonka mukana on työryhmän edustajia valtiovarainministeriöstä. Haapiainen toimii sosiaali-ja terveysministeriön selvityshenkilönä Mikkelin ja Savonlinnan keskussairaaloiden kannalta tärkeiden kirurgian erikoisalojen työnjaon ja koordinaation sekä keskeisen kahden asetuksen (päivystysasetus sekä keskittämis- ja työnjakoasetus) toimeenpanon suhteen.

– Essote ja Sosteri valittiin ensimmäiseksi kohteeksi nimenomaan myönteisenä ja innovatiivisena esimerkkinä siitä, miten asioita voidaan kehittää ja yhteistyötä syventää yli sairaanhoitopiirien rajojen. Kahden keskussairaalan yhteistyön rakentaminen luo hyvät edellytyksen maakunnan erikoissairaanhoidon kehittämiselle potilaiden parhaaksi, Haapiainen kertoo.