Mikkelin kaupungin imagoa pyritään parantamaan yritysten silmissä

31.01.2017

Taloustutkimuksen uusimmassa kuntien imagotutkimuksessa Mikkelin kaupunki saa yrityksiltä kiitosta sijainnistaan, mutta kaupungilta toivotaan aktiivisempaa yhteydenpitoa ja tiedottamista yrityksille. Kokonaisarvio on heikentynyt edellisen vuoden tuloksesta, joka olikin poikkeuksellisen hyvä. Viestinnän lisäämiseksi yritysten suuntaan suunnitellaan jo toimenpiteitä.

Taloustutkimus tekee vuosittain kuntien imagotutkimuksen, jossa kysytään maan 36 suurimman kunnan osalta alueen elinkeinoelämän edustajien mielipiteitä. Vuoden 2016 tuloksissa Mikkeli on nyt yleisarvosanan mukaan tarkasteltuna sijalla 25, kun se vuosi sitten oli sijalla 8.

Kyselyssä on 11 imagotekijää. Mikkeli sai parhaat arviot liikenteellisestä sijainnista ja yhteyksistä, kuten edellisinäkin vuosina.

Mikkeli pärjäsi kaikkien 36 kunnan vertailussa parhaiten keskuksen kaupallisissa palveluissa (11. sija). Heikoimmat arviot tuli kuntayhteistyön tuloksellisuudesta (27. sija) ja kunnan asioista tiedottamisesta yrityksille (30. sija).

Mikkeli saa kymmenestä imagotekijästä edellisvuotta heikommat arviot. Yhden tekijän kohdalla tulos on edellisen vuoden tasolla. Yhdestäkään tekijästä ei tule edellisvuotta parempia arvioita. Erityisen paljon ovat huonontuneet kunnan markkinointi, innovaatioiden tukeminen sekä kuntayhteistyön tuloksellisuus.

Omassa viiden kunnan verrokkiryhmässään (Mikkeli, Lappeenranta, Kuopio, Seinäjoki, Kotka) Mikkeli menestyy kolmanneksi parhaiten.

Kyselyyn vastasi 70 yritystä, mikä on hyvä osallistumisprosentti. Avoimissa vastauksissa samasta asiasta tuli sekä negatiivisia että positiivisia mainintoja, esimerkiksi kaupungin virkamiesten asiakaspalvelusta ja tavoitettavuudesta oli kahtalaisia mielipiteitä.

Kokonaisuudessaan muutokset olivat pieniä, mutta arvioinnit olivat kautta linjan huonompia kuin vuonna 2015 ja parempia kuin vuonna 2014. Vuonna 2015 Mikkeli oli parantanut sijoitustaan roimasti. Siihen lienevät vaikuttaneet muun muassa Miksein perustaminen ja Miksein henkilökunnan ja kaupunginjohtajan jalkautuminen yrityksiin syksyllä 2015, 5-tien näkyvä remontti ja kuntamarkkinoinnin SM-kilpailun voitto Misetin kasvusopimuksella ja Solmu-projektilla. Nämä positiiviset muutokset eivät enää heijastuneet vuonna 2016 yritysten mielikuvaan Mikkelistä.

Kaupunginhallitus sai Taloustutkimuksen tulokset tiedokseen suunnittelukokouksessaan 30. tammikuuta.

– Otamme tulokset vastaan nöyrästi ja vedämme niistä johtopäätökset. Tämä kysely oli tehty yrityksille, joten käynnistämme toimenpiteitä niiden suuntaan. Lisäksi kaupungin markkinointia on jo resursoitu lisää, minkä pitäisi alkaa näkyä ulospäin vielä kevään aikana, uskoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka.