Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaoston kokous 31.10.2017

01.11.2017

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto jatkoi tiistaina konserniyhtiöiden kuulemista talousarvion 2017 mukaisesti. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ajankohtaisia aiheita ja talousarviotavoitteiden toteutumaa esittelivät yhtiön hallituksen puheenjohtaja Toni Maczulskij ja toimitusjohtaja Juha Kauppinen. Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen esitteli jaostolle myös Miksein toteuttaman asiakaskyselyn. – Miksein talous on saatu nyt hallintaan ja lisääntynyt vuoropuhelu kaupungin ja kehitysyhtiön välillä on ollut hyödyllistä, iloitsee konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja Olli Marjalaakso.

Seuraavissa kokouksissa toimintaansa konserni- ja elinkeinojaostolle esittelevät vielä Etelä-Savon Koulutus, Mikalo Oy, Mikkelin opiskelija-asunnot Oy, Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy, Kiinteistökehitys Naistinki Oy ja Mikkelin Asumisoikeus Oy. Joulukuussa konserni- ja elinvoimajaostolle katsauksen antavat  Mikkelin Jäähalli Oy ja Mikkelin Ravirata Oy.

Tiistain kokouksessa Mikkelin kaupungin strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen esitteli jaostolle kaupunkistrategian elinvoimakokonaisuuden valmistelutilanteen. Kaupungin strategiatyön yhteydessä on tehty alustava linjaus, että strategisten päämäärien saavuttamiseksi laaditaan toimintaohjelmat ja yksi näistä ohjelmista on nimetty alustavasti elinvoimaohjelmaksi. – Seuraavan kaupunginhallituksen kokouksen myötä saamme vielä evästystä ohjelmatyötä varten ja sen jälkeen aloitamme työn jaostossa, kommentoi Olli Marjalaakso.

Lisätietoja:
konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja Olli Marjalaakso, 045 31 72 651.