Mikkelin kaupunginhallitukselle esitetään yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista

10.10.2019

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitukselle esitetään yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista seuraavassa kokouksessa maanantaina 14.10.

Mikkelin kaupungin kuluvan vuoden tuloksen arvioidaan muodostuvan noin 20 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Vuoden 2020 talousarviovalmistelu ei lupaa helpotusta ensi vuodelle. Kulut erityisesti terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa kasvavat merkittävästi tuloja nopeammin. Lisäksi kaupungin investoinnit ovat viime vuosina olleet tulorahoituksen tasoon nähden liian korkeat ja kaupunki on velkaantunut voimakkaasti.

Vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi kaupungin johtavat viranhaltijat kaupunginjohtajan johdolla joutuvat esittämään yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä.  Yhteistoimintaneuvottelut koskevat kaikkia Mikkelin kaupungin työntekijöitä. Pysyvien säästöjen osalta tavoitellaan kaupungin omassa palvelutoiminnassa kokonaisuudessaan vuosien 2020 ja 2021 aikana yhteensä 9,2 miljoonan euron säästöjä. Säästöistä henkilöstömenojen tavoiteltava osuus on 4,6 miljoonaa euroa.

Henkilöstömenojen vähentämisessä ensisijaisena tavoitteena on säästöjen saavuttaminen eläke- ja muun poistuman, määräaikaisen henkilöstön vähentämisen, työ- ja työaikajärjestelyjen, toiminnan ja prosessien kehittämisen sekä vapaaehtoisten keinojen avulla. Mikäli on todennäköistä, että säästötavoite ei muutoin toteudu, vaihtoehtona on henkilöstön lomauttaminen ja/tai irtisanominen. Henkilöstön vähentämistarve on esityksen mukaan enintään 140 henkilöä (120 henkilötyövuotta).

Ohjenuorana palvelurakenteen tiivistämisessä ja kulurakenteen pienentämisessä kaupunki hyödyntää vuonna 2018 valmistunutta palvelurakenneselvitystä sekä vuonna 2019 valmistunutta palvelusuunnitelmaa. Mikäli kaupunginhallitus päättää yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta, neuvotteluvaihe kestää vähintään kuusi viikkoa. Neuvottelutulos viedään kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätettäväksi talousarviokäsittelyn kanssa samassa aikataulussa.