Mikkelin kaupunginhallituksen päätökset 13.5.2019

13.05.2019

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti maanantaina 13. toukokuuta.

Linkki esityslistaan.

Päätökset pykälittäin

§ 201 Hänninkentän huoltorakennuksen muutostyöt ja laajennus

Tarjouskilpailun perusteella Hänninkentän muutostöiden ja laajennuksen hinta on 2,72 miljoonaa euroa, joka on 250 000 euroa enemmän kuin kaupunginvaltuuston talousarviossa varattu määräraha. Mikkelin kaupungille ei myönnetty kohteeseen valtion liikuntapaikka-avustusta (817 200 euroa). Koska muutostyöt ja laajennus ylittäisivät yli miljoonan euron arvioidun nettokustannuksen, kaupunginjohtaja esitti, että Hänninkentän huoltorakennuksen hankinta keskeytetään hankkeeseen varatun määrärahan riittämättömyyden vuoksi. Hanke suunnitellaan uudelleen.

§ 202 Ristiinan taajama-alueella noudatettavan tonttihinnoittelun muuttaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se muuttaa päätöstään esityksen mukaisesti.

§ 203 Hyvän elämän ohjelman/hyvinvointikertomuksen toimenpiteiden ja hyvinvoinnin tilan seuranta 2018

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi hyvän elämän ohjelman/hyvinvointikertomuksen ja hyvinvoinnin tilan 2018 seurantaraportin.

§ 204 Mikkelin kaupungin vuoden 2018 henkilöstöraportti

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi vuoden 2018 henkilöstöraportin.

§ 205 Kuntien tavoite Essoten TA 2019 kuntaosuuslaskutukselle

Keskustelun aikana esittelijä muutti esityksen: Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajat ja kaupunginjohtajan käymään neuvotteluja muiden kuntien ja Essoten johdon kanssa yhteisten taloustavoitteiden löytämiseksi. Hyväksyttiin.

§ 206 Mikalo Oy:n lainatakaus/Kattilansillan päiväkoti

Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaisesti.

§ 207 Mikalo Oy:n lainatakaus/Saarnikatu 4–10

Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaisesti.

§ 208 Mikkelin kaupungin konserniohjeen päivittäminen

Esittelijä muutti esitystään siten, että konserniohjeen kohtaan 4.4 lisättävän määräyksen viimeinen virke muutetaan muotoon: ”Rajoitus koskee ostopalveluita ja kaikkia sellaisilta yrityksiltä tehtyjä hankintoja, joissa hankinnan tekevän konserniyhtiön hallituksen jäsen on suoritteen myyvässä yrityksessä johtavassa asemassa ja/tai omistajana.”

Näin ollen konserniohjeeseen lisättäväksi esitettävä määräys kokonaisuudessaan kuuluu seuraavasti: ”Riippumattomuuden varmistamiseksi konserniyhtiöiden hallitusten jäsenten ei sallita tekevän yhtiöille hallituksen jäsenyyteen liittymättömiä työ- tai muita suorituksia ilman tavanomaista konsernin hankintasäännön mukaista kilpailutusmenettelyä. Rajoitus koskee ostopalveluita ja kaikkia sellaisilta yrityksiltä tehtyjä hankintoja, joissa hankinnan tekevän konserniyhtiön hallituksen jäsen on suoritteen myyvässä yrityksessä johtavassa asemassa ja/tai omistajana.”

§ 209 Kumppanuussopimus Mikkelipuistoyhdistys ry:n kanssa

Kaupunginhallitus vahvisti kumppanuussopimuksen Mikkelipuistoyhdistys ry:n kanssa vuodelle 2019 ja oikeutti kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

§ 210 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 2019–21

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää suorittaa valtuuston puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan vaalin 1.6.2019–31.5.2021 väliseksi ajaksi.

§ 211 Kaupunginhallituksen vaali 2019–21

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee kaupunginhallitukseen ajaksi 1.6.2019–31.5.2021 yksitoista varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä 1. varapuheenjohtajan ja 2. varapuheenjohtajan.

§ 212 Mikkelin kaupungin hallintosäännön muutokset

Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaisesti.

§ 213 Konserni- ja elinvoimajaoston asettaminen 2019–21

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee konserni- ja elinvoimajaostoon 1.6.2019–31.5.2021 väliseksi ajaksi yhdeksän varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää jaoston puheenjohtajan sekä 1. varapuheenjohtajan ja 2. varapuheenjohtajan.

§ 214 Europarlamenttivaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanot

Kaupunginhallitus päätti vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanoista.

Keskusta-alue: Kaupunginhallitus myönsi eron Satu Korholalle ja nimesi hänen sijalleen Essi Liutun.

Peitsari: Kaupunginhallitus nimesi varajäseneksi Tiina Salosen.

Tuppurala: Kaupunginhallitus nimesi varapuheenjohtajaksi Jere Liikasen.

Kirkonkylä: Kaupunginhallitus myönsi eron Anni Pesoselle ja nimesi hänen sijalleen Anne Hurskaisen. Kaupunginhallitus myönsi eron Henna Kurjelle ja nimesi hänen sijalleen varajäseneksi Marianne Turun.

Suomenniemi: Kaupunginhallitus myönsi eron Annuriikka Korholalle ja nimesi hänen sijalleen Liisa Karstun.

3. vaalitoimikunta: Kaupunginhallitus myönsi eron Pekka Siikavirralle ja nimesi hänen sijalleen varajäseneksi Pekka Moilasen.

§ 215 Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle hallinto-oikeuden päätöksestä tehdystä valituksesta

Kaupunginhallitus päätti antaa selityksen asiaan liittyen esityksen mukaisesti.

§ 216 Mikkelin kaupungin lausunto valtiovarainministeriölle Heinäveden kunnan esityksestä maakunnan vaihtamiseksi

Mikkelin kaupunki yhtyy Etelä-Savon maakunnan lausuntoon eli ei kannata Heinäveden kunnan hakemusta vaihtaa maakuntaa.

§ 217 Mikkelin kaupungin lausunto valtiovarainministeriölle Joroisten kunnan esityksestä maakunnan vaihtamiseksi

Mikkelin kaupunki yhtyy Etelä-Savon maakunnan lausuntoon eli ei kannata Joroisten kunnan hakemusta vaihtaa maakuntaa.

§ 218 Luettelo valtuustoaloitteista, joita ei ole käsitelty 31.12.2018 mennessä

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle esityksen mukaisesti käsittelemättömät valtuustoaloitteet.

§ 219 Muut asiat

Kaupunginhallitus pyytää selostuksen kaupungin pohjavesitilanteesta.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seija Kuikka muistutti vuoden valtuutetun valinnasta.

Lisätietoja
Markku Aholainen
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
040 074 5537