Mikkelin kaupunginhallituksen päätöksiä 10.9.2018

10.09.2018

Artikkelin kuva

Kaupunginhallitus muun muassa päätti terveysvalvonnan viran täyttämisestä sekä käsitteli Suksimäen päiväkodin tilannetta.

Päätökset pykälittäin

§ 327 Sopimusvaltuudet IT-infrapalveluiden järjestämiseen

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginjohtajan ja talousjohtajan päättämään ja allekirjoittamaan IT-palvelujen siirtoon liittyviä palvelutuottajien sopimuksia talousarvion ja siirtoprojektin määrärahojen puitteissa.

§ 328 Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen yhteisen taloushallinnon, palkanlaskennan ja tietotekniikkapalveluja tuottavien yhtiöiden perustaminen

Talousjohtaja Heikki Siira selosti asiaa kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki Saita Oy:n osakkeenomistajana hyväksyy esiin tuodut asiat esityslistan mukaisesti sekä nimesi kaupungin edustajiksi ”Inhouse Oy:n” ja ”Outhouse Oy:n” hallituksiin talousjohtaja Heikki Siiran (jäsen) ja taloussuunnittelupäällikkö Katja Meskasen (varajäsen).

Jarno Strengell (sd.) esitti kokouksessa, että Mikkelin kaupunki esittää Inhouse- ja Outhouse-osakassopimuksiin seuraavaa lisäystä: ”Osakkeen omistajan harkitessa osakkeen myymistä uudelle omistajalle, tulee asia käsitellä yhtiökokouksessa, tieto osakkeen myyntiaikeista tulee ilmoittaa yhtiökokouksen kokouskutsussa viimeistään kahta viikkoa ennen yhtiökokousta. Jos yksikin osakas vastustaa yhtiökokouksessa osakkeen myymistä ei osaketta voi myydä”. Tämä lisäys vähentää omistusosuuden siirtymistä esimerkiksi monikansallisille yrityksille, sekä yhtiöjärjestyksen muuttumisen voittoa tavoittelevaksi.

Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Jarno Strengell jätti eriävän mielipiteen, joka on sisällöltään sama kuin päätösesitys.

§ 329 Terveysvalvonnan johtajan viran täyttö

Kaupunginhallitus valitsi terveysvalvonnan johtajan virkaan 1.1.2019 alkaen Maria Närhisen.

§ 330 Suksimäen päiväkodin peruskorjaus tai uudisrakennus

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Suksimäen päiväkodin tilalle rakennetaan uudisrakennus, jonka nimeksi tulee Kattilansillan päiväkoti.

§ 331 Kaupunginhallituksen lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista

Terveysvalvonnan ja ympäristöpalvelujen johtaja Maria Närhinen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Linkki lausuntoon

Soile Kuitunen (sd.) teki Markku Aholaisen (sd.) ja Jarno Strengellin (sd.) kannattamana muutosesitykset (klikkaa linkkiä), jotka liitetään pöytäkirjaan.

Kaupunginhallitus äänesti esityksistä seuraavissa lausunnon kohdista:

5 §: Kaupunginjohtajan esitys on jaa, Soile Kuitusen esitys on ei

Jaa-äänet, 7: Olli Miettinen (kok.), Jyrki Koivikko (kok.), Juha Vuori (kok.), Taina Harmoinen (kesk.), Petri Pekonen (kesk.), Liisa Ahonen (kd.), Kirsi Olkkonen (kesk.)

Ei-äänet, 4: Soile Kuitunen (sd.), Minna Pöntinen (vihr.), Jarno Strengell (sd.), Markku Aholainen (sd.)

6 §: Kaupunginjohtajan esitys on jaa, Soile Kuitusen esitys on ei

Jaa-äänet, 8: Olli Miettinen (kok.) Jyrki Koivikko (kok.), Taina Harmoinen (kok.), Liisa Ahonen (kd.), Petri Pekonen (kesk.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Minna Pöntinen (vihr.), Juha Vuori (kok.)

Ei-äänet, 3: Soile Kuitunen (sd.), Markku Aholainen (sd.), Jarno Strengell (sd.)

9 §: Kaupunginjohtajan esitys on jaa, Soile Kuitusen esitys on ei

Jaa-äänet, 8: Olli Miettinen (kok.) Jyrki Koivikko (kok.), Taina Harmoinen (kok.), Liisa Ahonen (kd.), Petri Pekonen (kesk.), Juha Vuori (kok.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Minna Pöntinen (vihr.)

Ei-äänet, 3: Soile Kuitunen (sd.), Jarno Strengell (sd.), Markku Aholainen (sd.)

10 §: Kaupunginjohtajan esitys on jaa, Soile Kuitusen esitys on ei

Jaa-äänet, 7: Olli Miettinen (kok.), Juha Vuori (kok.), Jyrki Koivikko (kok.), Liisa Ahonen (kd.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Petri Pekonen (kesk.), Taina Harmoinen (kesk.)

Ei-äänet, 4: Soile Kuitunen (sd.), Jarno Strengell (sd.), Minna Pöntinen (vihr.), Markku Aholainen (sd.)

11 §: Kaupunginjohtajan esitys on jaa, Soile Kuitusen esitys on ei

Jaa-äänet, 7: Olli Miettinen (kok.), Juha Vuori (kok.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Petri Pekonen (kesk.), Liisa Ahonen (kd.), Jyrki Koivikko (kok.), Taina Harmoinen (kesk.)

Ei-äänet, 4: Soile Kuitunen (sd.), Jarno Strengell (sd.), Minna Pöntinen (vihr.), Markku Aholainen (sd.)

13 §: Kaupunginjohtajan esitys on jaa, Soile Kuitusen esitys on ei

Jaa-äänet, 8: Olli Miettinen (kok.), Juha Vuori (kok.), Taina Harmoinen (kesk.), Minna Pöntinen (vihr.), Liisa Ahonen (kd.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Jyrki Koivikko (kok.), Petri Pekonen (kesk.)

Ei-äänet, 3: Soile Kuitunen (sd.), Markku Aholainen (sd.), Jarno Strengell (sd.)

14 §: Kaupunginjohtajan esitys on jaa, Soile Kuitusen esitys on ei

Jaa-äänet, 8: Olli Miettinen (kok.), Juha Vuori (kok.), Liisa Ahonen (kd.), Minna Pöntinen (vihr.), Petri Pekonen (kesk.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Jyrki Koivikko (kok.), Taina Harmoinen (kesk.)

Ei-äänet, 3: Soile Kuitunen (sd.), Markku Aholainen (sd.), Jarno Strengell (sd.)

16 §: Kaupunginjohtajan esitys on jaa, Soile Kuitusen esitys on ei

Jaa-äänet, 8: Juha Vuori (kok.), Olli Miettinen (kok.), Petri Pekonen (kesk.), Minna Pöntinen (vihr.), Liisa Ahonen (kd.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Jyrki Koivikko (kok.), Taina Harmoinen (kesk.)

Ei-äänet, 3: Soile Kuitunen (sd.), Markku Aholainen (sd.), Jarno Strengell (sd.)

25 §: Kaupunginjohtajan esitys on jaa, Soile Kuitusen esitys on ei

Jaa-äänet, 8: Juha Vuori (kok.), Olli Miettinen (kok.), Petri Pekonen (kesk.), Minna Pöntinen (vihr.), Liisa Ahonen (kd.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Jyrki Koivikko (kok.), Taina Harmoinen (kesk.)

Ei-äänet, 3: Soile Kuitunen (sd.), Markku Aholainen (sd.), Jarno Strengell (sd.)

26 §: Kaupunginjohtajan esitys on jaa, Soile Kuitusen esitys on ei

Jaa-äänet, 8: Juha Vuori (kok.), Olli Miettinen (kok.), Petri Pekonen (kesk.), Minna Pöntinen (vihr.), Liisa Ahonen (kd.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Jyrki Koivikko (kok.), Taina Harmoinen (kesk.)

Ei-äänet, 3: Soile Kuitunen (sd.), Markku Aholainen (sd.), Jarno Strengell (sd.)

29 §: Kaupunginjohtajan esitys on jaa, Soile Kuitusen esitys on ei

Jaa-äänet, 7: Juha Vuori (kok.), Olli Miettinen (kok.), Petri Pekonen (kesk.), Liisa Ahonen (kd.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Jyrki Koivikko (kok.), Taina Harmoinen (kesk.)

Ei-äänet, 4: Soile Kuitunen (sd.), Markku Aholainen (sd.), Jarno Strengell (sd.), Minna Pöntinen (vihr.)

30 §: Kaupunginjohtajan esitys on jaa, Soile Kuitusen esitys on ei

Jaa-äänet, 6: Juha Vuori (kok.), Olli Miettinen (kok.), Petri Pekonen (kesk.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Jyrki Koivikko (kok.), Taina Harmoinen (kesk.)

Ei-äänet, 5: Soile Kuitunen (sd.), Markku Aholainen (sd.), Jarno Strengell (sd.), Minna Pöntinen (vihr.), Liisa Ahonen (kd.)

32 §: Kaupunginjohtajan esitys on jaa, Soile Kuitusen esitys on ei

Jaa-äänet, 8: Juha Vuori (kok.), Olli Miettinen (kok.), Petri Pekonen (kesk.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Jyrki Koivikko (kok.), Taina Harmoinen (kesk.), Minna Pöntinen (vihr.), Liisa Ahonen (kd.)

Ei-äänet, 3: Soile Kuitunen (sd.), Markku Aholainen (sd.), Jarno Strengell (sd.)

33 §: Kaupunginjohtajan esitys on jaa, Soile Kuitusen esitys on ei

Jaa-äänet, 7: Juha Vuori (kok.), Olli Miettinen (kok.), Petri Pekonen (kesk.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Jyrki Koivikko (kok.), Taina Harmoinen (kesk.), Liisa Ahonen (kd.)

Ei-äänet, 4: Soile Kuitunen (sd.), Markku Aholainen (sd.), Jarno Strengell (sd.), Minna Pöntinen (vihr.)

34 §: Kaupunginjohtajan esitys on jaa, Soile Kuitusen esitys on ei

Jaa-äänet, 8: Juha Vuori (kok.), Olli Miettinen (kok.), Petri Pekonen (kesk.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Jyrki Koivikko (kok.), Taina Harmoinen (kesk.), Liisa Ahonen (kd.), Minna Pöntinen (vihr.)

Ei-äänet, 3: Soile Kuitunen (sd.), Markku Aholainen (sd.), Jarno Strengell (sd.)

35 §: Kaupunginjohtajan esitys on jaa, Soile Kuitusen esitys on ei

Jaa-äänet, 8: Juha Vuori (kok.), Olli Miettinen (kok.), Petri Pekonen (kesk.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Jyrki Koivikko (kok.), Taina Harmoinen (kesk.), Liisa Ahonen (kd.), Minna Pöntinen (vihr.)

Ei-äänet, 3: Soile Kuitunen (sd.), Markku Aholainen (sd.), Jarno Strengell (sd.)

§ 332 Kaupunginhallituksen lausunto valtiovarainministeriölle kuntarakennelain muuttamisesta 2018

Kaupunginhallitus päätti lausuntonaan yhtyä Kuntaliiton 27.8.2018 antamaan lausuntoon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi kuntarakennelain muuttamisesta.

§ 333 Valtuustoaloite: Mikkeliläisten nuorten 20-vuotispäivän muistaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan selvityksen valtuutettu Marita Hokkasen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. 

§ 334 Valtuustoaloite: Mikkelin kaupungin on nykyistä enemmän tuettava aluejohtokuntien-, kaupunginosaseurojen- ja kylätoimikuntien toimintaa

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan selvityksen valtuutettu Jarno Strengellin ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. 

§ 335 Valtuustoaloite Mikkelin kaupunginosaseurojen ja aluejohtokuntien puheenjohtajien yhteisestä kehittämispäivästä

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan selvityksen valtuutettu Marita Hokkasen ym. valtuustoaloitteeseen ja merkitsee aloitteen loppuunkäsitellyksi. 

§ 336 Valtuustoaloite ikäihmisten nastakenkäavustukseen

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan selvityksen valtuutettu Marita Hokkasen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. 

§ 337 Valtuustoaloite lasten positiivisten koulukokemusten edistämiseksi

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnan selvityksen SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. 

§ 338 Valtuustoaloite "pyöräilykypäräpakosta" mikkeliläisten lasten koulumatkalle

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnan selvityksen valtuutettu Eero Ahon ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. 

§ 339 Valtuustoaloite lasten koulumatka-aikojen lyhentämiseksi

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnan selvityksen valtuutettu Satu Taavitsaisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. 

§ 340 Muut asiat

Kaupunginhallitus keskusteli koulurakenteen tiivistämiseen liittyvistä prosesseista sekä Sodan ja rauhan keskus Muistin organisoinnista.

Jarno Strengell (sd.) esitti toiveen Ahonkadun ja Kivenkadun katupäällysteen kunnostamisesta.

 

Lisätietoja
Markku Aholainen
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
puh. 040 074 5537