Mikkelin kaupunginhallituksen päätöksiä 13.8.2018

13.08.2018

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus palasi työskentelemään kesätauon jälkeen. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa Sodan ja rauhan keskus Muistin perustamista, Mikkelin kaupunkistrategian strategisia ohjelmia ja torin esiintymislavan suunnitelmia.

Päätökset pykälittäin

§ 282 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta esityslistalla oleviin viranomaisten tekemiin päätöksiin.

§ 283 Kaupunginvaltuuston kokousten 21.5. ja 18.6.2018 täytäntöönpanot

Kaupunginhallitus päätti täytäntöönpanosta esityslistan mukaisesti.

§ 284 Sodan ja rauhan keskus Muistin perustaminen

Kaupunginhallitus hyväksyi asian esityslistan mukaisesti amanuenssi Olli-Pekka Leskisen selonteon jälkeen. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelin kaupunki perustaa Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiön yhdessä ainakin Suur-Savon Osuuspankin, Osuuskauppa Suur-Savon, Länsi-Savo Oy:n, Paavali Juusten -säätiön, Mikkelin tyttölyseon seniorit ry:n ja Cosmopolis Oy:n kanssa.

§ 285 Mikkelin kaupunkistrategian strategiset ohjelmat

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy kaupunkistrategian vuosille 2018–2021 strategiset ohjelmat sekä matkailun ja vapaa-ajan ohjelman, työllisyysohjelman, kehittämisalustojen sisällöt ja esityksen konsernirakenteen tiivistämiseksi.

Strategiset ohjelmat ovat hyvän elämän ohjelma, kestävän kasvun ohjelma sekä elinvoimaohjelma.

§ 286 Kalevankankaan päiväkoti, urakkatarjousten hyväksyminen ja aloituslupa

Kaupunginhallitus hyväksyi Jalon Rakentajat Oy:n tekemän tarjouksen 3 892 000 euroa (alv 0 %), sekä myöntää hankkeelle aloitusluvan ja oikeuttaa tilapalvelut solmimaan urakkasopimuksen edellä hyväksytyn urakoitsijan kanssa normaalein sopimusehdoin.

§ 287 Kiinteistön 491-561-4-18 myyminen

Kaupunginhallitus päätti myydä kiinteistön 491-561-4-18 (Norssi) 185 000 euron kauppahinnalla ja kauppakirjan luonnoksen mukaisin ehdoin. Kaupunginhallitus valtuutti kaupunginlakimiehen tekemään kauppakirjaan tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

§ 288 Torin esiintymislavan suunnitelmat

Kaupunginhallitus hyväksyi torin esiintymislavan suunnitelmat ja antoi luvan hankkeen käynnistämiseksi. Lava tulee olemaan kevytrakenteinen, puupintainen, sivuilta graniittipinnoitteinen korotettu rakennelma, joka on katettu purjekankaalla neljän vinopilarin avulla. Lavan perustusten ja katekankaan alustava kustannusarvio on 130 000 euroa.

§ 289 Lisämäärärahaesitys Mikkelin kaupungin vanhalla kasarmialueella sijaitsevan määräalan (kiinteistö 491-5-24-4) ja sillä sijaitsevien kasarmirakennusten ostamiseen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää myöntää kaupan toteuttamista varten 180 000 euron suuruisen lisämäärärahan.

§ 290 Kaupunginhallituksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista sekä julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistalla olleen lausunnon.

§ 291 Kaupunginhallituksen lausunto eduskunnalle elintarvikelaiksi sekä eräiden lakien muuttamiseksi

Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistalla olleen lausunnon.

§ 292 Mikkelin kaupungin yhteyshenkilö Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkutyössä

Kaupunginhallitus nimesi kaupungin yhteyshenkilöksi Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkutyöhön kaupunginlakimies Jukka Savolaisen.

§ 293 Nimeämispyyntö Kyyhkylä-säätiön hallitukseen toimikaudelle 1.9.2018–31.8.2020.

Kaupunginhallitus nimesi Hannu Tullisen (sd.), jota myös esitetään varapuheenjohtajaksi sekä Markku Kakriaisen (kesk.) Kyyhkylä-säätiön hallitukseen toimikaudelle 1.9.2018–31.8.2020.

§ 294 Tilapäisen valiokunnan asettaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se asettaa tilapäisen valiokunnan selvittämään, nauttiiko Otavan opiston johtokunnan puheenjohtajisto valtuuston luottamusta. Tilapäiseen valiokuntaan valitaan kuusi jäsentä sekä heidän keskuudestaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

§ 295 Ero tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee tarkastuslautakuntaan uuden jäsenen Satu Kemppaisen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 296 Valtuustoaloite kuntoportaista Mikkeliin

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan selvityksen valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

§ 297 Valtuustoaloite: Julkisen puurakentamisen lisääminen Mikkelin kaupungissa

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään lokakuussa 2018.

§ 298 Valtuustoaloite kansainvälisten perintäyhtiöiden käytöstä luopumiseksi Mikkelin kaupungin konsernissa, osakkuusyhteisöissä ja kuntayhtymissä, joissa Mikkelin kaupunki on mukana

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen talous- ja elinvoimapalveluiden valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään lokakuussa 2018.

§ 299 Valtuustoaloite: Lähemäen ja Urpolan koulujen yhteyteen rakennettavien liikuntasalien tulee olla vähintään koripallokentän kokoisia

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään lokakuussa 2018.

§ 300 Muut asiat

Kuntamarkkinoille Helsinkiin 12.–13.9. ilmoittautuivat Markku Aholainen (sd.) ja Jyrki Koivikko (kok.).

Jarno Strengell (sd.) esitti, että kaupunginhallitus tutustuu syksyn aikana käynneillä tuleviin kaupunkistrategian kehitysalustoihin.

Oskari Valtola (kok.) otti esille huolen yrityksille myytävien tonttien luovutusperiaatteiden käytännön toteutuksesta.

Seija Kuikka (kesk.) otti esille huolen eläkeläisten tanssipaikkatarpeesta.

Lisätietoja
Markku Aholainen
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
puh. 040 074 5537