Mikkelin kaupunginhallituksen päätöksiä 27.8.2018

27.08.2018

Artikkelin kuva

Kaupunginhallitus muun muassa hyväksyi taideohjelman ja talousarvioraamin vuodelle 2019.

Talousarvioraamissa näkyvät alkukesällä tehdyt linjaukset.

– Raamibudjetti on laadittu valtuuston kesäkuussa hyväksymän palvelurakennepaketin pohjalta, joten poliittisen johdon linjaus on olemassa ja ne toteutetaan mahdollisimman tarkkaan. Muuten palvelulaajennukset edellyttävät todella tarkkaa harkintaa, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen (sd.).

– Yksityiskohtaiset toimintojen muutokset valmistellaan lautakunnissa.

– Kaupunginhallitus oli yksimielinen raamipäätöksessään. Se antaa vahvan viestin talousarvion jatkovalmisteluun, Aholainen täsmentää.

Kaupunginhallitus käsitteli myös kaupunginjohtaja Timo Halosen palkkaa.

– Olen käynyt neuvottelun kaupunginjohtaja kanssa hänen palkkansa tarkistamisesta johtajasopimuksen mukaisesti, puheenjohtaja Aholainen kertoo.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan esityksen mukaisesti kaupunginjohtajan uudeksi palkaksi muodostui 10 800 euroa kuukaudessa.

– Ehdotukseni perustui kaupunginjohtajan toiminnan arviointeihin. Lisäksi olen tehnyt kaupunginjohtajien palkkavertailun maakuntakeskuskaupunkien ja väestömäärältään samankokoisten kaupunkien osalta, Aholainen summaa.

Päätökset pykälittäin

§ 305 Mikkelin kaupungin ohjeistus julkisen taiteen toteutuksesta kaupungissa / Mikkelin taideohjelma

Public Art Agency Finlandin konsultti, arkkitehti Maija Kovari esitteli taideohjelmaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä taideohjelman ja lähettää sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Mikkelin kaupunki perustaa taidetyöryhmän ohjaamaan julkisen taiteen toteutusta Mikkelissä.

Taidetyöryhmässä ovat edustettuina taidemuseo, rakennusvalvonta, kaupunkisuunnittelu, viher- ja yleisten alueiden suunnittelu, tilapalvelut, kulttuuripalvelut sekä edustaja kulloisestakin kaupunginhallituksesta. Yksiköt nimeävät edustajansa taidetyöryhmään. Kaupunginhallitus nimesi taidetyöryhmään Armi Salo-Oksa (kok.).

§ 306 Päiväkodin johtajan viran perustaminen 1.10.2018

Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaisesti, että päiväkodinjohtajan virka perustetaan 1.10.2018 alkaen.

§ 307 Mikkelin Toriparkki Oy:n autopaikkaosakkeiden myyminen Kiinteistö Oy Mikkelin Hallitustorille

Kaupunginhallitus päätti myydä 350 000 euron kauppahinnalla Kiinteistö Oy Mikkelin Hallitustorille 14 autopaikan hallintaan oikeuttavat Mikkelin Toriparkki Oy:n osakkeet, yhteensä 14 kpl.

§ 308 Talousarvioraami 2019

Talousjohtaja Heikki Siira selosti asiaa kaupunginhallitukselle, joka hyväksyi talousarvioraamin vuodelle 2019 ja oikeutti konserni- ja elinvoimapalvelut valmistelemaan lautakunnille ja johtokunnille talousarvion valmisteluohjeet.

§ 309 Kaupunginjohtajan palkantarkistus

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunginjohtajan palkaksi 10 800 euroa kuukaudessa.

§ 310 Valtuustoaloite nollatyösopimuksista

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi konserni- ja elinvoimapalveluiden selvityksen valtuutettu Satu Taavitsaisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa, että Mikkelin kaupungissa ei ole käytössä vaihtelevan työajan sopimuksia ja että hankintaohjeisiin ja -kriteereihin päivitetään nollasopimuskielto sekä toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

§ 311 Muut asiat

Konsernitarkastajan haastatteluryhmään valittiin Olli Marjalaakso (kok.) ja Markku Aholainen (sd.). Viestintäpäällikön haastatteluryhmään valittiin Jyrki Koivikko (kok.) ja Markku Aholainen.

Lisätietoja
Markku Aholainen
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
puh. 040 074 5537