Mikkelin kaupunginhallituksen suunnittelukokous 3.1.2017

05.01.2017

Mikkelin kaupunginhallitus on aloittanut vuoden 2017 alusta uuden käytännön suunnittelukokouksista, joissa keskustellaan valmisteilla olevista ja päätöksentekoon tulevista asioista. Suunnittelukokouksissa ei tehdä päätöksiä, mutta niihin valmistellaan esityslista ja niistä laaditaan pöytäkirja. Kokousten jälkeen keskustelussa olleista asioista julkaistaan tiedote.

Ensimmäisessä suunnittelukokouksessa listalla oli neljä asiaa keskusteltavana.

Etelä-Savon työterveys Oy:n tilannekatsaus

Mikkelin kaupungin tytäryhteisöjen tavoitteet valmistellaan yhteistyössä yhteisöjen kanssa ja määritellään vuosittain kaupungin talousarviossa.

Konsernitavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain siten, että kaupungin seuraavan vuoden talousarvion tavoitteiden määrittelyssä voidaan huomioida kuluvan vuoden tavoitteiden toteutuminen.

Kaupunginhallituksen suunnittelukokous merkitsi tiedoksi Etelä-Savon työterveyden vuosittaisen tilannekatsauksen.

Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset      

Kaupunginhallituksen suunnittelukokoukselle esiteltiin luonnos omistajapoliittisiksi linjauksiksi.

Suunnittelukokous antoi ohjeet linjausten jatkovalmisteluun. Linjauksia ja samalla koko asiakirjan käsittelyä jatketaan seuraavassa suunnittelukokouksessa 30.1.2017.

Kaupunginhallituksen myöntämät toiminta-avustushakemukset vuodelle 2017

Kaupunginhallituksen suunnittelukokoukselle esiteltiin kaupungin toiminta-avustusperiaatteiden linjauksia.

Suunnittelukokous merkitsi asian tiedoksi ja antoi ohjeet jatkotoimenpiteitä varten.

Henkilöstö- ja palvelukehitysohjelma

Hallintorakenneuudistuksen yhteydessä Mikkelin kaupungilla aloitetaan henkilöstöorganisaation uudistus. Uudistusta valmistellaan kaupunginhallituksen nimeämässä valmistelutyöryhmässä.

Henkilöstöorganisaatiorakenteen uudistamista tukee henkilöstöpalveluissa valmisteltu henkilöstö- ja palvelukehitysohjelma, jonka painopisteitä ovat

– esimiestyön ja johtamisen tehostaminen

– asiakaslähtöinen tavoiteorganisaation mukainen osaamisen kehittäminen

– työhyvinvoinnin tukeminen myös muutoksessa

– palveluprosessien kehittäminen.

Suunnittelukokous merkitsi asian tiedoksi ja antoi ohjeet kaupunginhallituksen päätöksentekoa varten.

Seuraavat suunnittelukokoukset kevään 2017 aikana

ma 30.1.2017 klo 13

ma 27.3.2017 klo 13

ma 8.5.2017 klo 13

Kokousten jälkeen julkaistaan tiedote esityslistalla olleista asioista.