Mikkelin kaupunginvaltuuston päätökset 17.2.

18.02.2020

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginvaltuusto kokousti 17.2. Ohessa päätökset pykälittäin.

Linkki kokouksen esityslistaan

§ 3 Vuoden 2019 kunniamerkkien luovuttaminen 

Kunniamerkit luovutettiin kaupunginvaltuutettu, yrittäjä, toimitusjohtaja Olli Miettiselle (Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki) ja kaupungininsinööri Maini Väisäselle (Suomen Leijonan ritarimerkki).

§ 4 Asemakaavan muutos / Pankala II 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelin 18 tontteja 3-6 sekä puistoalueita koskevan asemakaavan muutoksen / Pankala II.

§ 5 Lisämäärärahaesitys kiinteistön 491-2-6-100 ostamiseen / Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää kaupan toteuttamista varten 400 000 euron suuruisen lisämäärärahan.

§ 6 Tuppuralan koulun tulipalo, lisämäärärahaesitys

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle 1 700 000 euron lisämäärärahan rakennusinvestointeihin Tuppuralan koulun uuden liikuntasalin rakentamiseen vuodelle 2020.