Mikkelin kaupunginvaltuuston päätökset 5.10.2020

05.10.2020

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginvaltuusto kokousti maanantaina 5.10.

Linkki kokouksen esityslistaan

§ 71 Ero kaupunginvaltuuston varavaltuutetun luottamustehtävästä

Hyväksyttiin.

§ 72 Ero tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Asia jätettiin pöydälle.

§ 73 Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa (Nuijamies) / Nuijamiehen asuinalue osa 2

Hyväksyttiin.

§ 74 Selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2019

Merkittiin tiedoksi.

Keskustelun aikana valtuutettu Jukka Pöyry (kd.) esitti, että valtuusto päättää pyytää Urpolan koulurakennuksen tekniset ja terveydelliset tutkimustulokset käyttöönsä ensi tilassa. Tämä tulee tehdä ja esittää valtuustolle ennen koulurakennuksen purkamisen aloittamista. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Jukka Pöyry jätti eriävän mielipiteen.

§ 75 Talouden seuranta 7/2020

Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin.

§ 76 Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimuksen muuttaminen

Hyväksyttiin.

§ 77 Etelä-Savon alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen

Hyväksyttiin.

§ 78 Valtuustoaloite liikennejärjestelyistä

Merkittiin tiedoksi.