Mikkelin kaupunki hioo strategiansa valmiiksi

16.05.2018

Mikkelin kaupungin uuden kaupunkistrategian työstäminen on loppusuoralla. Strategiaesittelystä pyydetään keskeisten sidosryhmien lausunnot toukokuun loppuun mennessä. Kaupunginhallitus käsittelee esityksen kokouksessaan 4. kesäkuuta, jonka jälkeen ohjelmakokonaisuuden sisältöä esitellään tarkemmin.

Strategian merkittävimmät elementit eli strategiset ohjelmat on tehty virkamiesvalmisteluna keskeisten sidosryhmien kanssa. Alustava esitys ohjelmista hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2017. Strategisten ohjelmien lisäksi strategia kattaa myös osiot kaupungin taloudesta, työllisyydenhoidosta, konsernirakenteen tiivistämisestä sekä kaupunkimarkkinoinnista.

Kyseiseen aiheeseen liittyen kaupungin nettisivuilla olleeseen kyselyyn tuli asukkailta vastauksia noin 150. Vastaukset huomioidaan jatkotyössä.

Strategiset ohjelmat muodostavat rungon

Hyvän elämän ohjelmassa osa-alueita ovat yhteisöllisyys, aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki sekä sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin. Kestävän kasvun ohjelmassa keskitytään terveelliseen ja turvalliseen ympäristöön, elinvoimaisuuteen ja kaupungistumiseen.

Elinvoimaohjelma pitää sisällään osaamisen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan, asiakaslähtöiset yrityspalvelut, matkailun ja vapaa-ajan asumisen, kulttuuriin ja liikunnan sekä niihin liittyvän tapahtumatuotannon, työllisyydenhoidon, konsernirakenteen tiivistämisen ja kaupunkimarkkinoinnin.

Esimerkki tulevasta elinvoimasta: Kalevankangas

Kaupunkistrategiassa elinvoimaohjelmassa käsitellään erikseen muun muassa Kalevankankaan aluetta, josta kaupunki kaavailee vuoteen 2030 mennessä hyvinvointialan liiketoiminnan ja muiden erilaisten palveluiden vireää, innovatiivista ja tuottavaa keskittymää, mikä mahdollistaa alueen kokonaisvaltaisen markkinoinnin.

Toimenpiteinä Kalevankankaan kehittämiselle mainitaan muun muassa alueen toimijoiden yhteistyön vahvistaminen, alueen kokonaisvaltainen kehittäminen muun muassa markkinoinnin, kaavoituksen, ulkoilureitistön, majoituskapasiteetin ja liikennöinnin osalta sekä alueen koulu- ja oppilaitoskeskittymän kehittäminen liikunta- ja hyvinvointipainotteiseksi.