Mikkelin kaupunki ja Etelä-Savon Urheiluakatemia sopivat yhteistyöstä

15.12.2017

Mikkelin kaupungin ja Etelä-Savon Urheiluakatemian välinen yhteistyö jatkuu myös ensi vuonna. Yhteistyötä on ollut vuodesta 2011 alkaen. Toiminnan tavoitteena on edistää koulunkäynnin ja koulutuksen sekä urheiluvalmennuksen yhteistyötä. Yhteistyöstä päätti kasvatus- ja opetuslautakunta kokouksessaan 14.12.

Mikkelin kaupunki sitoutuu tukemaan urheilijaa koulunkäynnin-, opiskelun- ja urheilu-uran yhdistämisessä. Lisäksi kaupunki sitoutuu kehittämään Urheiluakatemian Mikkelin toimintaa pitkäjänteisesti yhteistyössä Etelä-Savon Liikunnan kanssa, tarjoamaan akatemian harjoitusryhmien tarvitsemat kaupungin omat liikuntatilat ja -paikat akatemian ja akatemiaurheilijoiden käyttöön vuosittain sovittuina aikoina veloituksetta tai yhteisesti sovitulla summalla sekä maksamaan vuodelle 2018 vuosimaksua, joka perusasteen urheilijoiden osalta on 5 000 euroa per lukuvuosi ja lukion urheilijoiden osalta 13 000 euroa per lukuvuosi.

Lisäksi ja liikuntapalveluiden tuki akatemiatoimintaan on 2 000 euroa, jonka Urheiluakatemia hakee liikuntapalveluilta vuosittain avustusohjeen mukaisesti. Mikkelin kaupungin vuosimaksu vuonna 2018 on yhteensä 20 000 euroa, joka on varattu talousarvioon.

Etelä-Savon Urheiluakatemian toiminta käynnistyi vuonna 2008. Urheiluakatemian tarkoituksena on järjestää ja ylläpitää maakunnan alueella toimivissa oppilaitoksissa opiskelevien kansalliseen tai kansainväliseen menestykseen pyrkivien urheilijoiden käyttöön tarkoitettuja laadukkaita harjoittelu-, valmennus- ja tukipalveluja sekä auttaa edellä mainituissa oppilaitoksissa opiskelevia urheilijoita yhdistämään opiskelu ja valmentautuminen kokonaisvaltaisesti.