Mikkelin kaupunki kokeilee koululaisten maksutonta joukkoliikennettä

12.05.2017

Artikkelin kuva

Tekninen lautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 25.4. esityksen peruskoululaisten maksuttomasta joukkoliikenteestä.

Tiedote matkakorttien jakelusta, aikataulusta ja yhteystiedoista (pdf)

***

Peruskoululaisia varten luodaan uusi Waltti-lipputyyppi, joka otetaan käyttöön 15.8. alkaen. Lipputyyppi koskee 7 – 16 -vuotiaita Mikkelissä asuvia peruskoululaisia. Peruskoululaisten maksuton joukkoliikenne mahdollistaisi koulumatkojen lisäksi myös vapaa-ajan ja loma-aikojen matkustamisen.

Maksuttomuuden ennakoidaan lisäävän joukkoliikenteen matkustajia ja matkustusta myös muilla kuin koulumatkoilla. Järjestely lisää joukkoliikenteen myönteisyyttä, kannustaa perheitä ja lapsia bussimatkustamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä mahdollisesti vähentää koulujen ympäristön saattoliikennettä.

Kokeiluvaihe kestää kaksi lukuvuotta siten, että kokeilu alkaa lukuvuonna 2017 – 18 ja päättyy lukuvuoden 2018 – 19 keväällä.

Linkki lautakunnan päätökseen