Mikkelin kaupunki mukana KunTeko 2020-ohjelmassa – sisäisten kehittäjien valmennus parantaa kaupungin kehittämisvalmiuksia

20.03.2019

Artikkelin kuva

Osana KunTeko 2020 – kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelmaa Mikkelin kaupunki järjestää kevään ja kesän aikana sisäisten kehittäjien valmennuksen työyhteisönsä jäsenille. Koulutus kestää kolme työpäivää. Koulutuspäivien välillä osallistujat tekevät etätehtäviä. Tavoitteena on, että kehittämisprosessi etenee koulutuspäivien välillä. Valmennuksen tarkoituksena on tarjota osallistujille valmiuksia toimia sisäisenä kehittäjänä omassa organisaatiossaan.

Ensimmäinen Mikkelin kaupungin valmennuspäivä pidettiin 19.3.2019 Urpolan kartanossa. Tilaisuudessa oli mukana yli 30 kaupungin työntekijää ja esimiestä, jotka yhdessä pohtivat kehittämisen merkitystä, omia kehittämisvalmiuksia ja työnsä kehittämiskohteita. Kouluttajana tilaisuudessa toimi Hyria Business Institutesta Heli Hajda-Kähkönen.

Päivän lopuksi jokainen osallistuja pohti yhtä kehittämiskohdetta omassa työssään. Koska koulutuksen osallistujajoukko koostui eri palvelualueiden toimijoista, myös kehittämiskohteet vaihtelivat. Kehittämiskohteiksi nousivat muun muassa tiimin vuosikellon kehittäminen, yksikön arvokirja, oman laadun seurantamenetelmien kehittäminen sekä hanke- ja kehittämistoiminnan koordinointi.

Kaupungin palvelukehityspäällikkö Heli Hännisen mukaan kaupunki päätti lähteä mukaan sisäisten kehittäjien valmennukseen, jotta kaupungilla on paremmat edellytykset tarttua tulevaisuuden haasteisiin. Valmennus lisää kehittämistyössä olevien työntekijöiden valmiuksia kehittyä työssään yhä paremmaksi, Hänninen lisää.