Mikkelin kaupunki rakentaa uutta ja tiivistää palveluverkkoa

07.05.2018

Artikkelin kuva

Mikkeli uusii perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelujaan vuoteen 2023 mennessä.

Kaupunkirakennetta selvittänyt työryhmä esittää, että uusia kouluja rakennetaan Urpolaan, Lähemäelle ja Anttolaan parhaillaan rakenteilla olevan Rantakylän lisäksi. Samalla tiivistetään kouluverkkoa.

Kaikkiaan kymmenen koulua yhdistyy uusiin kouluihin ja lähellä oleviin suurempiin kouluihin. Kouluja olisi esitysten toteuduttua kolmetoista nykyisten 23 koulun sijaan.

Uusia kaupungin päiväkoteja rakennetaan Kalevankankaalle, Rantakylään, Haukivuorelle ja kaupungin itäosaan. Myös päiväkotipalveluissa kootaan pienempiä yksiköitä suurempien yhteyteen. Lisäksi tehostetaan kaikkien kaupungin palvelukiinteistöjen peruskunnossapitoa.

Tavoitteena terveet ja turvalliset tilat

Pääosin kaikkien rakennushankkeiden taustalla on pyrkimys korvata sisäilmaongelmaiset, elinkaarensa päätöksessä olevat tilat terveillä ja pitkälle tulevaisuuteen suuntautuneilla tiloilla. Investoinnit ovat mittavat seuraavalle viidelle vuodelle. Kouluinvestoinnit ovat noin 34 miljoonaa euroa ja päiväkodit noin 15 miljoonaa euroa eli yhteensä lähes 50 miljoonaa euroa.

Esityksillä tavoitellaan toimivia palveluja terveissä ja turvallisissa toimitiloissa. Suuremmissa kouluissa ja päiväkodeissa monipuoliset ja vaihtoehtoja tarjoavat palvelut ovat helpommin järjestettävissä.  Henkilöstöllä olisi myös mahdollista erikoistua paremman palvelun toteuttamiseksi.

Työryhmän kokonaispakettiin sisältyy myös esitys, että Mikkelin kaupunki palauttaa kaikille lapsille yhtäläisen subjektiivisen oikeuden kokopäivähoitoon vuonna 2019.

Säästöä toiminnan tehostumisella

Palvelurakenteen muutoksilla tavoitellaan merkittävää taloudellista säästöä toiminnan tehostumisen myötä. Koulujen ja varhaiskasvatuksen palvelurakenteen tiivistymisen myötä kustannustason on laskettu alenevan noin neljällä miljoonalla eurolla. Työryhmän esitykset tasapainottaisivat taloutta yhteensä noin seitsemällä miljoonalla eurolla.

Esitykset perustuvat tilatarpeeseen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toiminnallisuuden näkökulmasta, väestöennusteiden ja oppilasmääräennusteiden pohjalta.  Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelujen saatavuutta arvioitiin lähipalveluna. Myös kiinteistöjen kuntoarviot ovat olleet toimenpide-ehdotusten tausta-aineistona.

Lisäksi työryhmän esityksissä on muodostettu alueellisia kokonaisuuksia, joissa koulu- ja/tai päiväkotirakennukset lähiliikuntapaikkoineen toimisivat alueellisina matalan kynnyksen kohtaamispaikkoina, jotka mahdollistavat alueen asukkaille, järjestöille, yhdistyksille ym. toimijoille tiloja yhdessä ololle ja yhteiselle tekemiselle. Näitä koskevat mahdolliset muutokset palvelurakenteessa päätetään rakennushankkeittain, vuosittain talousarviossa tai erillispäätöksinä.

Valtuusto päättää kesäkuussa

Kaupunginvaltuusto käsittelee työryhmän esittämää kokonaispakettia 18.6.2018 pidettävässä kokouksessa. Esityspaketin esittelytilaisuuksia on useita niin kaupunkilaisille kuin kaupungin henkilöstöllekin. Työryhmän esityksiin pääsee tutustumaan myös kaupungin nettisivuilla olevan aineiston ja palautelinkin kautta. Kaupunki hyödyntää palautekeskustelussa esiin tulleita asioita esityksiä jatkojalostettaessa ja lopullisessa toteuttamisessa.

Linkki: Kaupunkirakenneselvitysesitys