Mikkelin keskussairaala menestyi koulutuspaikkojen listauksessa

10.01.2018

Nuorten Lääkärien Yhdistys teki Suomen ensimmäisen selvityksen erikoistuvien lääkärien koulutuspaikoista ja rankingin Suomen parhaista koulutussairaaloista ja -terveyskeskuksista.

Valtakunnallisessa selvityksessä pärjäsivät parhaiten terveyskeskukset. Täydet viisi tähteä ansainneita koulutuspaikkoja oli seitsemän. Viisi näistä oli terveyskeskuksia. Myös keskussairaalat pärjäsivät hyvin. Yliopistosairaaloista parhaiten pärjäsivät Oulun ja Turun yliopistolliset sairaalat. 

Mikkelin keskussairaala sijoittui neljän tähden koulutuspaikkojen listauksessa neljänneksi.

Selvityksessä havaittiin korrelaatio toteutuneen ohjauksen ja koulutuspaikkaan tyytyväisyyden välillä. Parhaimmissa koulutuspaikoissa oli nimetty työsuhteen alussa oma ohjaaja ja ohjaukselle oli varattu säännöllinen aika. Hyvissä koulutuspaikoissa koulutuksiin päästiin osallistumaan säännöllisesti ja konsultointimahdollisuuksia kehuttiin.

Negatiivisten arvioiden taustalla nousi esiin erityisesti työkuorma. Kuormittavuutta arvosteltiin myös potilasturvallisuuden näkökulmasta, etenkin ruuhkautuvissa päivystyksissä oli huolta potilasturvallisuuden vaarantumisesta resurssipulan vuoksi. Niukka perehdytys sekä seniorituen puute rasittivat ja pelottivat erikoistuvia. Myös vanhanaikainen, joustamaton ja hierarkkinen työympäristö sekä halventavalta tuntuva kohtelu nousivat esille.

Viiden tähden koulutuspaikat:

1. Kaarinan terveyskeskus

2. Rovaniemen terveyskeskus, Siilinjärven terveyskeskus, Vaasan terveyskeskus

3. Vaasan keskussairaala

4. Päijät-Hämeen keskussairaala

5. Vantaan terveyskeskus

Neljän tähden koulutuspaikat:

1. Satakunnan keskussairaala

2. Keski-Suomen keskussairaala

3. Pohjois-Karjalan keskussairaala

4. Mikkelin keskussairaala

5. Hyvinkään sairaala

6. Etelä-Pohjanmaan keskussairaala

7. Oulun yliopistollinen sairaala

8. Peijaksen sairaala

9. Helsingin terveyskeskus

10. Turun yliopistollinen keskussairaala

11. Kymenlaakson keskussairaala

Vastaajilta kysyttiin, suosittelisivatko he kyseistä koulutuspaikkaa ystävälle tai kollegalle asteikolla 1–10, jonka perusteella laskettiin net promoter score (NPS-luku) kullekin koulutuspaikalle. Listalta on suljettu pois alle viisi vastausta saaneet toimipaikat vastaajien yksityisyyden suojelemiseksi. Selvityksessä ei ole eritelty sairaalan sisällä toimivien eri klinikoiden vastauksia, joten listan sairaalat ovat onnistuneet erinomaisesti joidenkin, mutta eivät välttämättä kaikkien, erikoisalojen koulutuspaikkana. Kysely toistetaan jatkossa vuosittain.