Mikkelin koirapuistojen suunnittelut etenevät

27.01.2020

Artikkelin kuva

Joulukuussa 2019 Mikkelin kaupunki selvitti nettikyselyllä mielipiteitä kaupungin ylläpitämistä koirapuistoista ja mahdollisista paikoista, jonne koirapuistoja perustettaisiin. Vastauksia kyselyyn saatiin 382.

Lähes puolet (48 %) vastaajista toivoi, että koirapuistot olisivat suuria eli noin 100 metriä x 50 metriä. Keskikokoinen puisto (75 m x 50 m) riitti 44 prosentille vastaajista ja vain neljälle prosentille riitti pieni koirapuisto (25 m x 50 x). 70 prosenttia vastaajista toivoo, että puisto jaettaisiin pienten ja isojen koirien aitauksiksi. 

Eniten ehdotuksia uuden koirapuiston sijainnille keräsi kaupungin keskusta (285 kpl). Toiseksi eniten koirapuistoa haluttiin Otavaan (40 kpl) ja sitten Anttolaan (27 kpl) ja Haukivuorelle (16 kpl). Loput muutamat ehdotukset koskivat Ristiinaa ja Mikkelin ulkopuolisia alueita.    

Seuraavaksi jatkosuunnittelua

Kyselyvastausten perusteella ehdotetaan 4–6 uutta koirapuistoa, joista viisi valitaan jatkosuunnitteluun. Koirapuistojen täytyy sijaita kaupungin omistamalla maalla ja alueelle on oltava tai tehtävä kevyen liikenteen yhteys, huoltotie sekä pysäköintialue. Tavoitteena on, että puiston kokoluokka on vähintään 75 m x 50 m ja että lähin asutus olisi 50 metrin päässä. Koirapuistoon olisi myös päästävä esteettömästi, sen pitäisi olla valaistu ja käytettävissä ympäri vuoden. 

Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualue kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita! Kyselyn tuloksiin ja koirapuistojen mahdollisiin sijainteihin voit tutustua tarkemmin oheisella esityksellä (klikkaa linkkiä).

Kuva: Jannika Vahvaselkä