Mikkelin perusopetus ei ole lähdössä mukaan Opetushallituksen kielikokeiluun

19.02.2018

Mikkelin kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään, ettei Mikkelin perusopetus lähde mukaan Opetushallituksen kielikokeiluun, jossa oppilas opiskelisi kahta vierasta kieltä toisen kotimaisen kielen eli ruotsin sijaan.

Mikkelin perusopetuksessa tehdyn kartoituksen perusteella oppilaiden joukosta ei ole löytynyt riittävää kiinnostusta minkään tarjotun kielen (ranska, saksa, venäjä) osalta.

Koska riittävää kiinnostusta ei ole ja koska nykyisin ei vielä varmuudella tiedetä, kuinka kokeilussa mukana olevien oppilaiden toisen kotimaisen kielen opintojen puuttumiseen tullaan jatko-opinnoissa ja myöhemmin työelämässä suhtautumaan, ei Mikkelin kaupunki ole lähdössä alueelliseen kokeiluun.

Linkki: Asia esityslistalla.