Mikkelin puroihin halutaan taimenia

16.01.2020

Artikkelin kuva

Mikkelin puroihin halutaan luontaisesti lisääntyvä taimenkanta. Tavoitteen toteuttamiseksi on käynnistetty kalataloudellinen kunnostussuunnittelu.

Hankkeen tavoitteena on poistaa padot Urpolanjoesta sekä Emolan–Rokkalanjoesta. Kaikkiaan neljä patoa estää kalojen vapaan liikkumisen lisääntymisalueiden ja syönnösalueiden välillä. Padot aiheuttavat vesiympäristölle ja virtaamille muutakin haittaa.

Patojen poistamisen lisäksi alueen virtavesiä kunnostetaan jatkossa uhanalaisten kalakantojen lisääntymis- ja poikasalueiksi. Kunnostukset myös lisäävät alueen virkistyskäyttö- ja asumisympäristöarvoja.

Hanke on Mikkelin kaupungin, Mikkeli–Luonteri-kalatalousalueen, ELY-keskuksen vesi- ja kalatalousviranomaisen sekä Saimaan lohikalojen ystävät ry:n yhteistyöhanke vuosille 2019–24. Asukkaille ja ja omistajille sekä luonnon- ja kalatalouden ystäville järjestetään keskustelutilaisuus. Samalla selviää, kuinka jokainen voi halutessaan olla mukana auttamassa uhanalaisia kalakantoja kaupunkipuroihin.

Keskustelutilaisuus järjestetään 22.1. kello 10–12 Mikkelin kaupungintalon valtuustosalissa (Raatihuoneenkatu 8–10).