Mikkelin seudun biojätekyselyn tulokset

22.05.2019

Artikkelin kuva

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut toteutti keväällä 2019 selvityksen omakotitalouksien biojätteen kierrätyksestä ja erilliskeräyksestä. Selvitys tehtiin yhteistyössä Metsäsairila Oy:n ja Mikkelin jätehuoltoviranomaisen kanssa ja kohdennettiin Rantakylän, Lähemäen, Launialan, Urpolan ja Riutan alueille. Selvitys toteutettiin omakotitalouksille lähetetyillä kirjeillä, joita lähetettiin yhteensä 1298 kpl. Vastauksia saatiin netin ja kirjeiden kautta 428 kpl, joiden lisäksi 41 vastausta kyselyalueiden ulkopuolelta.

Vastausten perusteella suuri osa omakotitalouksista kierrättää biojätteensä omaan kompostoriin (39 %) tai biojäteastiaan (32 %). Vastauksista noin 6 %:lla on käytössä sekä kompostori että oma biojäteastia ja noin 11 %:lla on yhteinen biojätteen erilliskeräysastia toisen kiinteistön kanssa (ns. kimppa-astia).

Parhaiten biojätteen kierrätys toteutuu vastausten perusteella Rantakylässä, Riutassa ja Launialassa. Näillä alueilla vain 7-10 % vastanneista kiinteistöistä eivät kierrätä biojätettä ollenkaan tai kierrättävät siitä vain osan. Lähemäellä sekajätteeseen kaiken tai ainakin osan biojätteestä laittaa noin 16 % vastanneista kiinteistöistä ja Urpolassa jopa 22 % vastanneista. 

Vastanneista 41 % olisi kiinnostunut biojätteen yhteiskeräyspisteestä, joka sijoitettaisiin aluekeräyspisteen yhteyteen. Eniten kiinnostusta alueelliseen biojätteen yhteiskeräyspisteeseen on, jos matka olisi alle 1 km. Keskimäärin omakotitaloudet olisivat valmiit maksamaan biojätteen yhteiskeräyspisteeseen liittymisestä noin 7,7 €.

Selvitysten tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että suurimmalla osalla omakotitalouksista biojätteen erilliskeräys tai kierrätys toteutuu hyvin, mutta yleisellä tasolla tehostamisen varaa on myös runsaasti.