Mikkelin seudun kuntien CO2-raportit ovat valmistuneet

07.05.2020

Artikkelin kuva

Päästöt Mikkelin seudulla ovat pienentyneet merkittävästi vuodesta 2005 lähtien. Eniten pienenemiseen on vaikuttanut fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen. Seudun päästöistä yli puolet tulee Mikkelistä.

Mikkeli on kuitenkin ollut päästöjen vähentämisessä valtakunnallista kärkeä vuosien 2005 ja 2017 välisenä aikana. Seudun päästöt nousivat hieman vuonna 2018 ja ennakkotietojen perusteella laskivat hieman 2019.

Ympäryskunnissa tilanne on kirjavampi johtuen muun muassa elinkeinorakenteiden ja kaukolämmön polttoaineiden eroista. Seudun erityispiirteenä on suuri vapaa-ajan asutuksen määrä. Tämä näkyy sekä kuntien valtakunnallisessa vertailussa että kuntien vertailussa alueen sisällä. Ääriesimerkki alueellisesti ja valtakunnallisesti on Puumala, jossa on 2 200 asukasta ja noin 3 500 vapaa-ajan asuntoa. Asukaskohtaisissa luvuissa mökkiläisten kunnan alueella aiheuttamat päästöt esimerkiksi liikenteessä ja rakennusten lämmityksessä lasketaan vakituisten asukkaiden nimiin.

Ilmastonmuutokseen vaikuttavat päästöjen kanssa yhtä lailla hiilen nielut. Niitä käsitellään CO2-raporteissa muusta laskennasta erillään kohdassa "maankäyttö". Siinä verrataan muista kohdista poiketen vuosia 2010 ja 2016. Luvuista puuttuvat esimerkiksi metsämaan hiilivirrat. Nielujen kokonaisuutta hallitsee hakkuissa poistetun puun määrä. Seudun metsät ovat verraten voimakkaassa talouskäytössä, mutta myös potentiaalisesti vahva hiilinielu.

Alan suhdanteista ja alueellisesta vaihtelusta johtuen yksittäisen kunnan tilanne heittelee voimakkaasti ja välillä metsät nielemisen sijaan päästävät hiiltä. Yksittäisen vuoden ja kunnan sijaan hakkuiden merkitystä olisi parempi tarkastella seudullisesti ja useamman vuoden liukuvalla keskiarvolla. Kokonaismerkityksen takia metsiä ei kannata unohtaa. Yleisesti ottaen hakkuut ovat kasvaneet vuoden 2016 jälkeen, mutta kääntyneet laskuun vuonna 2019.

Kuntien ilmasto-ohjelmaan liittyvää tilannekuvaa käsitellään aineistojen pohjalta kuntakohtaisissa tapaamisissa touko-kesäkuussa 2020. Tapaamiset on tarkoitettu kaikille sidosryhmille ja ne järjestetään etänä. Raportteihin voi tutustua ympäristöpalveluiden sivuilla.