Mikkelin Tieteen päivillä julkistettiin tunnustuksia

10.04.2019

Artikkelin kuva

Mikkelin Tieteen päivillä julkistettiin tunnustuksia Tieteenkesyttäjä 2019 on MMT Sari Iivonen ja Tieteenkesyttäjä juniori on opiskelija Antti Asikainen. Tieteenkesyttäjä-tunnustus myönnetään vuosittain henkilölle tai henkilöille, jotka ovat ansiokkaasti tuoneet tiedettä julki helposti ymmärrettävässä muodossa.

Vuoden 2019 tieteenkesyttäjä on maatalous- ja metsätieteiden tohtori, MMT Sari Iivonen. Hän on työskennellyt vuoden 2017 alusta Luomuinstituutin johtajana. Sitä ennen hän toimi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa tutkimuskoordinaattorina ja johti menestyksekkäästi useita maatalous-, metsä-, elintarvike- ja luomualan tutkimus- ja kehittämishankkeita vuodesta 2007 alkaen. Erityisen suurena ansiona pidetään hänen monipuolista julkaisutuotantoaan ja sitä, että hän on saavuttanut arvostetun asiantuntijan aseman elintarvikeketjun tutkimuksessa. Hän on perehtynyt ja nostanut esiin monia kestävän ruokajärjestelmän kysymyksiä muun muassa luomualkutuotannon kehittämisessä, matkailu- ja ruoka-alan uusissa palvelukonsepteissa sekä metsien luomusertifioinnissa, pääsihteeri Matti Malinen Mikkelin yliopistokeskuksesta kertoo valintaperusteista.

Sari Iivonen rakentaa sanottavansa siten, että hänet on helppo ymmärtää. Lisäksi korostetaan, että Sari Iivosen asiantunteva ja innostunut tapa esittää luonnonmukaisen tuotannon tarjoamia ratkaisuja ja uusia mahdollisuuksia kestävässä ruokajärjestelmässä tempaa kollegat mukaan uusiin hankeideoihin. Sarin aktiivisuus ei jää tutkijan pöydän taakse vaan hän on vapaa-ajalla innokas kestävyysurheilun harrastaja ja aina valmis kantamaan yliopistokeskuksen värejä joukkuelajeissa.

Mikkelin Tieteen päivillä julkistettiin myös Tieteenkesyttäjä Juniori -tunnustus. Tunnustuksen kriteerinä on syvä intressi ja intohimo johonkin aiheeseen tai oppiaineeseen. Tunnustuksen sai Mikkelin lukion opiskelija  Antti Asikainen. Hän on menestynyt erinomaisesti fysiikan opinnoissa ja osoittanut oma-aloitteista kiinnostusta ainetta kohtaan. Hän osaa esittää sellaisia kysymyksiä, jotka vievät opiskeltavaa asiaa syvemmän tietämyksen äärelle ja hän jää usein tunnin jälkeen pohtimaan käsiteltävää asiaa.

Antti on aktiivinen myös muiden opiskelijoiden tukemisessa; hän on muun muassa vetänyt matematiikan opintopiiriä lukion Kujakuppilassa, jonne opiskelijat ovat voineet tulla tekemään kotitehtäviään.  Antti Asikainen osallistui Matemaattisten Aineiden Opettajien liiton vuosittain järjestämään valtakunnalliseen fysiikkakilpailuun ja hän sijoittui kolmanneksi. Hän pääsi jatkovalmennukseen, josta valitaan edustusjoukkue kansainvälisiin fysiikkaolympialaisiin.

Tieteen päivillä julkistettiin myös Aalto-yliopiston International Business –kandidaattiohjelman Tieteen päivien teemaan ”Courage to be international” liittyvä paras kandidaattitutkielma. Tunnustus meni noin 80 kandidaattitutkielman tekijän joukosta opiskelija Kiira Kiesilälle. Kiesilä tutki työssään YouTube-vaikuttajia ja niitä kuluttajia, jotka seuraavat heitä.

– Kiiran tutkimusta voidaan pitää merkittävänä omalla aihe-alueellaan. Rohkeutta ja kansainvälisyyttä osoitti myös osallistuminen Lontoossa järjestettyyn digitaaliseen sisällöntuotantoon liittyvään konferenssiin, jonka osallistujia Kiira rohkaisi paikan päällä vastaamaan kyselytutkimukseensa, sanoo suunnittelija Mari Syväoja.

Kandidaattitutkielmien ohjaajat nimesivät ehdokkaansa omasta opiskelijaryhmästään ja valinnan suorittivat näiden ehdokkaiden joukosta International Business –kandidaattiohjelman ohjelmajohtaja Joan Lofgren ja suunnittelija Mari Syväoja.

 

Lisätietoja
www.muc.fi/tieteenpaivat
www.facebook.com/mikkelintieteenpaivat
 

Tieteen päivät on suurelle yleisölle suunnattu maksuton tapahtuma, jossa eri alojen tutkijat kertovat yleistajuisesti ja laaja-alaisesti tieteestä ja tutkimuksesta sekä tieteen mahdollisuuksista. Pääorganisaattorina toimii Mikkelin yliopistokeskus yhteistyössä Luonnonvarakeskus Luken ja Mikkelin kaupungin kanssa. Myös Metsäkeskus ja Sodan ja rauhan keskus Muisti ovat mukana toteuttamassa vuoden 2019 tapahtumaa. Tapahtumaa rahoittavat Tieteen tiedotus ry sekä Suomen Kulttuurirahasto.